English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Деца, младежи, семейства

Бюлетин на "Готови за училище" - трети брой

В бюлетина ще намерите анализ на проблема със скритите разходи за детска градина, коментари върху наскоро влезли в сила местни законодателни промени, както и разкази и примери на добри практики.
свали документа

Прекратяване на институционализацията

Оценка на резултатите за децата и младите хора в България, преместени от институции в услуги в общността - доклад на фондация Лумос и ДАЗД.
свали документа

Резултати, изводи и препоръки от изследването „Моят глас е важен на УНИЦЕФ България и ДАЗД

В периода - май 2015 г. УНИЦЕФ България и в партньорство с Държванта агенция за закрила на децата (ДАЗД) проведе Национална консултация с деца във връзка с актуализацията на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Настоящият доклад представя в обобщен вид резултатите от първите два етапа на Националната консултация с деца и цели да очертае ключовите теми, които вълнуват децата в България.
свали документа

Доклад на УНИЦЕФ „Справедливостта за децата: Класация на неравенствата в благосъстоянието на децата от богатите страни"

свали документа

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България от екип на Български център за нестопанско право в състав Надя Шабани и Павлета Алексиева, с редактор Любен Панов. Изследването представлява анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в 3 области в България - Шумен, Сливен и Монтана. Целите на анализа са да идентифицира работещи модели на социално предприемачество, в България и в Европейския съюз (ЕС), които да подкрепят решаването на проблемите за целевата група и да предложи препоръки за развитие, съобразявайки се със средата на регионално ниво и идентифицирайки потенциални партньори и заинтересовани лица. Изисква се разрешение за възпроизвеждане на текстове от тази публикация. Моля, свържете се с отдел „Комуникации“, УНИЦЕФ България.
свали документа

АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в живота на училището

Училищното настоятелство е една от формите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование, за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. През този период, те поемат редица функции по осигуряването на материалната издръжка на училищата, назначаването на учители, избора на учебни програми и други. Широкото присъствие в настоятелствата на обикновени българи – занаятчии, селяни, учители, спомага за демократизирането на българското образование и осигуряването на достъп до него на деца от всички социални прослойки. През този период, в условията на невиждан духовен подем, училищните настоятелства изпълняват и редица социални функции. Много често съвместно с еснафски организации, женски дружества и богати спомоществователи, те набират значителни средства за построяването на нови училища, църкви и осигуряване на стипендии за обучение в чужбина. Редица членове на училищните настоятелства са в редиците на поборниците за национално освобождение. В наши дни на училищните настоятелства са предоставени само съвещателни функции. Те не участват реално в управлението на училището, поради което се чувстват слабо обвързани с дейността му и протичащите в него процеси. По тази причина повечето от училищните настоятелства в България съществуват предимно проформа и не извършват почти никаква дейност, макар в тях да е съсредоточен капацитет, чрез който и родителите, и обществото като цяло могат да бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики. За големия потенциал, който има сътрудничеството между училищното ръководство и родителите, свидетелства, както историята на училищните настоятелства в България, така и световният опит в сферата на образованието. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата. В отговор на нуждата от по-активно включване на родителите в училищния живот, чрез по-активна работа на училищните настоятелства и насърчаване на включването им в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики съвместно с училищното ръководство, Асоциация Образователно Лидерство (АОЛ) и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (ФОРУМ) инициираха проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за проекта може да бъде намерена на Интернет страниците на двата партньора - www.forum-bg.org и www.aol.bg, а повече информация за текущите дейности и свързани с проекта теми може да бъде намерена на страницата на проекта във Фейсбук – Активно родителство.
линк към страница

Организационен профил на Фондация "П.У.Л.С."

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на Фондация "П.У.Л.С.". Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти
свали документа

Е-бюлетин на сдружение "Бъдеще за децата" гр. Казанлък

Здравейте, приятели! Предлагаме да се запознаете с най-новото от НАС и РЕГИОНА, случило се през първата половина на месец февруари. В прикачения файл – Електронен Бюлетин на Сдружение „Бъдеще за децата”, освен новини, информация за кампании и проекти, надяваме се да откриете и нещо полезно за ВАС! За Клуб „Млад доброволец” – от първо лице Подаръци чрез Cashwave В Казанлък ще има истинска Библиотека на ИГРАЧКИТЕ Една инициатива с продължение Конкурси, в които можете да участвате и още други..... Актуална информация – проекти, новини, кампании и събития от Сдружение „Бъдеще за децата”, можете да следите и споделяте на нашата Facebook страницата – Сдружение „Бъдеще за децата”.
свали документа

Бюлетин на националната кампания "Да бъдеш Баща", август 2015

В летния брой на Бюлетина на Кампания "Да бъдеш Баща" ще намерите 3 страхотни интервюта с бащи и предложения за 3 наистина полезни книги за родителството.
линк към страница

Бюлетин на националната кампания "Да бъдеш Баща", юли 2015

линк към страница

Бюлетин на Международната награда на херцога на единбург, юли 2015

Месец Юни за нас беше повече от успешен и прекрасен. Осъществиха се първите приключенски пътувания, попътувахме из България, като посетихме Козлодуй, Мизия, Велико Търново, Горна Оряховица и Варна. Бяхме част от най-голямата среща на млади хора на тема "Младежки работник". И като финал се зарадвахме на първите успешно завършили участници в Наградата на ниво Бронз. Гордеем се, както с участниците и тяхната мотивация и постигнатите резултати, така и с техните Лидери. Благодарим ви за всеотдайността, отдадеността и прекрасните емоции, с които ни заливате всекидневно. Без вас Наградата нямаше да е това, което е днес. С пожелания за много слънчево настроение, незабравими емоции и прекрасни моменти, Екипът на Наградата
линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 235

Тема на броя: Не на насилието!
линк към страница

Информационна брошура в подкрепа на родители на деца със спина и хидроцефалия

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ издават информационна брошура в подкрепа на семействата на деца със спина бифида, хидроцефалия и други увреждания. Тя съдържа практична информация и съвети за здравните и социални права на децата. Нейните автори вярват, че така ще улеснят достъпа до здравеопазване и социално включване.
свали документа

Какво ни учат децата, преживели сексуална злоупотреба и сексуална експлоатация: Обобщаващ доклад по изследването по проект „Бамбу“ на резилианса при децата

свали документа

Международна оценка на резултатите от реформата на системата за грижа за децата 2005-2012 г. в 11 държави

Представяне на основните акценти; София, 24 февруари 2015 г; УНИЦЕФ
свали документа

#DrawDisability – Ръководство за учители

Ръководството за учители в рамките на инициативата #DrawDisability вече е публикувано на български език. #DrawDisability е светвовна кампания, водена от Първата инициатива за глобално образование на Генералния секретар на ООН (GEFI), в партньорство с Глобално наблюдение за включване (GLOBI) и Млдежка група за застъпничество към Първа инициатива за глобално образование (GEFI – YAG).
свали документа

TranSpace в България

Как работихме и какво постигнахме в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“
свали документа

TranSpace

Пространство за преход от страх към увереност
свали документа

Терапевтично пространство

Случаи от приложението на методологията на проект TranSpace
свали документа

Без обвинения

Подход за интервенция при Булинг
свали документа