English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Добри практики, успешни проекти

Сборник “Партньори за развитие” - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО

Фондация за реформа в местното самоуправление, 2008.
линк към страница