English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 33 (0,0356 секунди)
 

Старите гори в природен парк "Странджа" - опазване и устойчиво управление

Книгата разглежда консервационно значимите типове природни местообитания и животински видове в старите гори, както и върху свързаните с тяхното опазване съвременни природосъобразни методи за ползване и управление на горите.

Линк към страница

Erasmus+ Programme Guide

Справочник за програма Еразъм+

Справочникът дава изчерпателна информация всички, които искат да участват в програмата.

Свали документа

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Свали документа

Ръководство за програма "Еразъм+"

Подробна и актуална информация за програма "Еразъм+".

Свали документа

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС (2014–2020)

Публикацията запознава начинаещите с широкия спектър от възможности за финансиране от ЕС. Тя дава насоки за процедурите за кандидатстване и за това къде можете да намерите повече подробности. Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Линк към страница

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори

Справочникът предоставя анализ на данъчната рамка в която работят организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици.

Линк към страница

Civil Society, Partnerships, Networks

Гражданско общество, партньорства, мрежи

Книжката „Гражданско общество, партньорства, мрежи" дава информация за финансирането от Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, и представя всеки проект на една страница.

Линк към страница

Правата ми на работното място

Разработката има за цел да запознае гражданите с основните права и задължения на работното място, представени в своята динамика и развитие.

Свали документа

Europe in 12 lessons

A brief description of the European Union, it's history, institutions and way of functioning.

Свали документа

В мрежата - могъщи и безпомощни

Информация за начина на общуване в социалните медии, деца в риск и трафика на деца.

Свали документа

Tools for Development

Инструменти за развитие на инициативи и проекти на местно ниво

Ръководство за разнообразни инициативи за развитие на дадена общност.

Свали документа

Правила за обществени консултации

Справочникът представя Правила за обществени консултации относно проекти на нормативни и политически актове, приемани от изпълнителната власт. Правилата отразяват основните препоръки на Съвета на Европа за формите на гражданско участие в процеса на вземане на решения, както и добрите модели на консултиране с гражданския сектор в редица държави-членки на Европейския съюз.

Свали документа