Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
05

Застъпничество и лобиране - Анализи, изследвания, доклади, проучвания

09 октомври 2019
Наръчник за привличане на гражданска ангажираност и на гражданска ИТ подкрепа

Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента: → в какви случаи могат да се използват; → в какви случаи биха били най-ефективни; → в кои сфери публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза. В него са включени референции към конкретни примери за прилагане на двата инструмента, както и информация за ресурсни източници.

свали документа
15 януари 2018
Бяла книга за свободата на медиите в България

„Бяла книга за свободата на медиите в България" е проект на Съюза на издателите в България, реализиран от журналисти и редактори от членуващите в съюза издания.

свали документа
31 януари 2013
A world bank study: Roma in an expanding Europe (Breaking the poverty cycle)

This volume brings together analysis done by teams of researchers in different countries and it aims to bring up the Roma exclusion problem as well as emphasize the importance and suggests different ways of integrating them. A World Bank Study. Written by Dena Ringold, Mitchell A. Orenstein and Erika Wilkens, 2003.

свали документа
31 януари 2013
DECADEWATCH: Roma Activists Assess the Progress of the Decade of Roma Inclusion

DecadeWatch is an assessment of government action on implementing the commitments expressed under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015. It is a constructive contribution by Roma activists towards making the Decade a success. Published by DecadeWatch 2007.

свали документа
31 януари 2013
At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe

Report that concentrates on the vulnerable groups in Southeast Europe and the importance of integrating them. Published by UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States, Bratislava, 2006.

свали документа
30 януари 2013
Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване. Публикувано от издателство Изток-Запад, София, 2006г.

свали документа

Търсене на публикация