Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04

Застъпничество и лобиране - Обучителни материали, наръчници, учебни помагала, презентации

12 декември 2017
Инфографика с профила на жените, настанени в кризисните центрове - участници в проекта от България, Италия, Гърция и Испания

Материалът е изготвен с финансовата подкрепа на Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейският съюз. Съдържанието на материалите е отговорност на партньорите по проекта и в никакъв случай не отразява възгледите на Европейската Комисия. В Проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity " / JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365 участват 15 НПО-та от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Щвеция и България ) - www.wegoproject.eu От българска страна партньори са : Фондация "Асоциация Анимус", Фондация "Джендър проект в България" и Български Център на жените в технологиите.

свали документа
26 август 2013
Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО

Наръчник, издаден от Европейската комисия през 2006г., който разяснява структурата на Европейския съюз и съветва неправителствения сектор как може да установи връзки с европейските институции и по какви въпроси. Съдържа списък с полезни институции и центрове, както и медии.

свали документа
23 януари 2013
Конвенция за правата на детето

Адаптиран текст за деца от книгата "Моите права са мои отговорности", с автор Соня Таушанова. Издадено от фондация " Култура, изкуство, деца"

свали документа
12 ноември 2012
Establishing and Running an Advocacy NGO

Establishing and Running an Advocacy NGO A Hand Book by Richard Holloway Pact Inc. The Aga Khan Development Network (AKDN) е група от агенции за развитие с дейности в областите на опазване на околната среда, развитие на селските райони, образование, архитектура, здравеопазване и много други.

свали документа

Търсене на публикация