Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

Маркетинг и ПР на НПО - Добри практики, успешни проекти

19 февруари 2016
Организационен профил на Фондация "П.У.Л.С."

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на Фондация "П.У.Л.С.". Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти

свали документа

Търсене на публикация