English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Маркетинг и ПР на НПО

Seventh Psychodrama Festival - Plovdiv, Bulgaria / PROGRAMME - TIMETABLE

Latest update of the information - 18.12.2017
свали документа

Seventh Psychodrama Festival - Plovdiv, Bulgaria / EVENTS AND PRESENTERS

Latest update of the information - 18.12.2017
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 18.12.2017 г. (pdf формат) свали документа
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 18.12.2017 г. (word формат)
свали документа

Седми психодрама фестивал, Пловдив - допълнителна информация за събитията и водещите

Публикува се подробна информация за събитията и водещите, включени в Седмия психодрама фестивал - актуализирана към 18.12.2017 г.
свали документа

Седми психодрама фестивал, Пловдив - допълнителна информация за събитията и водещите

Публикува се подробна информация за събитията и водещите, включени в Седмия психодрама фестивал - актуализирана към 15.12.2017 г.
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 15.12.2017 г. (word формат)
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 15.12.2017 г. (pdf формат)
свали документа

PSYCHODRAMA FESTIVAL, SEVENTH EDITION / Participants Registration form

The information was updated on 15.12.2017.
свали документа

Seventh Psychodrama Festival - Plovdiv, Bulgaria / EVENTS AND PRESENTERS

...
свали документа

PSYCHODRAMA FESTIVAL, SEVENTH EDITION / Participants Registration form

...
свали документа

Seventh Psychodrama Festival - Plovdiv, Bulgaria / PROGRAMME - TIMETABLE

...
свали документа

Седми психодрама фестивал, Пловдив - допълнителна информация за събитията и водещите

Публикува се подробна информация за събитията и водещите, включени в Седмия психодрама фестивал - актуализирана към 12.12.2017 г.
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г. Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 12.12.2017 г. (pdf формат)
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 12.12.2017 г. (word формат)
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 11.12.2017 г. (pdf формат)
свали документа

Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 11.12.2017 г. (word формат)
свали документа

Етичен кодекс на работещите с деца

Публикува се етичния кодекс на работещите с деца - за запознаване на водещи, включени в Седмия психодрама фестивал, които са заявили желание да работят с деца и младежи.
свали документа

Седми психодрама фестивал, Пловдив - допълнителна информация за събитията и водещите

Публикува се подробна информация за събитията и водещите, включени в Седмия психодрама фестивал - Пловдив 2018 г.
свали документа

Седми психодрама фестивал, Пловдив - регистрационна форма за участници

Публикува се регистрационна форма за желаещите да участват в Седмия психодрама фестивал - Пловдив 2018 г.
свали документа
12345...10