Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

17 ноември 2017
10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ. Това сочи анализ на тенденциите в българската миграция, изготвен от Институт Отворено общество – София. Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни.

свали документа
12 октомври 2017
Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина"

С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България. Това сочи сравнителен анализ за нивото на медийна грамотност и за способността на държавите в Европа да се справят с феномена "пост-истина", изготвен от Институт Отворено общество – София.

свали документа
05 септември 2017
Световният дарителски индекс на КАФ‘ 2017: България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят

България е на 127-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

свали документа
27 юли 2017
Доклад за глобални тенденции

Повече от всякога хора са принудени да се преселят в следствие на война, насилие или преследване по света, става ясно от доклада на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, публикуван на 20 юни 2017 г.. Според новия Доклад за глобални тенденции, най-голямото годишно проучване на организацията по проблема с преселването, в края на 2016г. има повече от 65.6 милиона души принудително разселени по света – с 300 000 повече от предходната година. Това число представлява един огромен брой хора, нуждаещи се от защита.

свали документа
19 юли 2017
10 години в ЕС: Общественото мнение и членството на България в ЕС

Членството на България в ЕС първоначално се приема от обществото с доза реализъм (или скептицизъм); следва период на положителен опит и високи оценки и едва след това – период на нарастване на негативните нагласи. Това сочи сравнителният анализ на поредицата от социологически изследвания, проведени през последните 10 години от Институт "Отворено общество" – София. Данните, обобщени от директора на Програма "Европейски политики" в ИОО Марин Лесенски показват, че увеличаването на неодобрителните нагласи спрямо ЕС се обуславят до голяма степен от външни фактори (напр. икономическата криза, бежанската криза от 2015 г. или започналия дебат за излизане на Великобритания). Данните показват също така, че доверието към европейските и българските институции варира през годините, но като цяло доверието в европейските институции се запазва около три пъти по-високо, отколкото към българските. Тревожно нараства недоверие и към български, и към европейски институции през годините, което достига до една пета от запитаните.

свали документа
15 май 2017
Доклад "10 години България в ЕС - равносметката"

По повод 10-годишнината на българското членство в Европейския съюз, която отбелязваме тази година, Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент възложиха на Центъра за либерални стратегии да изготви доклад за ползите от членството и оставащите предизвикателства пред страната.

свали документа
10 май 2017
Европейски програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Брошура с обща информация за Европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020.

свали документа
16 февруари 2017
Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Докладът разглежда темите: - популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; - насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; - опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; - засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език.

свали документа
13 декември 2016
Как да пишем, за да грабнем вниманието, Наръчник за финансираните от ЕС проекти

Ръководството е разделено на три части: Общи предизвикателства за писане, Писане за медиите, Примери за добро и лошо писане, Практически съвети и др. На английски език. Издава - EU Neighbourhood Info Centre

свали документа
04 октомври 2016
Приоритетни сектори и програмни области през новия програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП

Офисът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство разпространи подробна информация за приоритетните сектори и програмните области през новия програмен период (2014 – 2021). През него страните донори ще отпуснат на петнадесетте държави–бенефициенти общо 2,8 милиарда евро, като 1,5 милиарда от тях ще бъдат отпуснати през EEA Grants, а останалите – през Norway Grants. През следващия програмен период България ще получи общо 210,1 милиона евро. Основните области, които ще бъдат подкрепени в програмна област Гражданско общество през новия период ще бъдат демокрация, активно гражданство, добро управление и прозрачност; човешки права и борба с дискриминацията на расова, етническа, религиозна основа; социална справедливост и овластяване на уязвими групи; равнопоставеност на половете; защита на околната среда и др. Още подробности за приоритетните сектори и програмните области през новия програмен период можете да намерите в т.н. Синя книга (2014-2021).

свали документа
08 юни 2016
Глобален индекс на мира 2016

Конфликтите, тероризмът и политическата нестабилност нанасят загуби на глобалната икономика в размер на 13,6 трилиона долара. Това става ясно от "Глобалния индекс на мира" (Global Peace Index). Данните са публикувани от Института за икономика и мир в Лондон, съобщават световни агенции. В изследването се анализира ситуацията в 163 страни, в които живее 99,7% от населението на планетата.

свали документа
27 май 2016
Доклад "Предателството на фермерите в ЕС"

Спорната търговска сделка (ТТИП), която се договаря между ЕС и САЩ може да срине европейското селско стопанство, открива нов доклад, публикуван от сдружение "За Земята" на български език. Докладът "Предателството на фермерите в ЕС“ е преглед и анализ на проучванията, проведени в рамките на ЕС и САЩ относно въздействието на Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение (ТТИП/TTIP). Изводите от него са, че ТТИП ще увеличи значително вноса от САЩ, докато за производителите от ЕС ползите ще са много по-малко. Проучванията предвиждат спад до 0.8% на приноса на земеделието в БВП на ЕС, а за САЩ прогнозите са за увеличение с 1,9%, с което нетна търговска полза за американската страна ще бъде над 4 милиарда евро.

свали документа
08 декември 2015
Left Behind but Doing Good? Civic Engagment in Two Post-Socialist Countries

IZA - Institute for the Study of Labor (www.iza.org), Германия е направил изследване на това как гражданската ангажираност на хората в България и Румъния се повлиява от контактите им с близки, роднини и приятели зад граница.

свали документа
02 октомври 2015
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОТО УСЕЩАНЕ ЗА СИГУРНОСТ, ДОВЕРИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ

В периода април – септември 2015 г. Фондация „Общество и сигурност" проведе изследване с цел да се установят политиките за сигурност на местно и регионални ниво, както и да се измери личното усещане за сигурност на гражданите на Република България. В България към момента не е правено подобно изследване, което да идентифицира моделите за справяне с несигурността, доверието в институциите и най-вече да установи индивидуалното усещане за сигурност. Изследването поставя началото на един дълъг процес, където ще се промени разбирането за сигурността и отделната личност ще има все по-голямо влияние върху формирането, прилагането и изпълнението на политики за сигурност.

свали документа
21 ноември 2014
WORLD GIVING INDEX 2014

This fifth edition of the World Giving Index presents giving data from across the globe over a five year period (2009-2013). The World Giving Index 2014 includes data from 135 countries across the globe that was collected throughout the calendar year of 2013. A

свали документа
13 март 2014
Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, прието от Европейската комисия през 2002 г.: „Изграждане на рамка за консултации, която е последователна, но и достатъчно гъвкава и взема предвид специфичните изисквания на цялото многообразие от интереси, както и необходимостта от разработване на подходящи стратегии за консултации по всяко предложение за политика.” Целта е да се постигне ново качество на консултациите на всички управленски нива. Българските публични институции имат дългогодишен опит в консултирането, но в момента в цяла Европа се осъществяват значителни промени в съдържанието и прилагането на консултациите, тъй като консултирането обслужва нови цели и се провежда в отговор на нарастващите изисквания на все по-взискателното общество . Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа през октомври 2010 г.

свали документа
10 март 2014
Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие /Вяра Ганчева/

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, в един регион, в едно селище не може да се пренебрегва влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация