Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
18

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

30 октомври 2018
Световен дарителски индекс на КАФ 2018

България е на 126-мо място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2018 (CAF World Giving Index 2018) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния – той се е увеличил от 19% на 22%. Повече от двама на всеки пет души (42%) съобщават, че са помагали на непознат. Година по-рано са били 34%, така че по този показател ръстът е забележителен. Топ 10 в света са: 1. Индонезия, 2. Австралия, 3. Нова Зеландия, 4. САЩ, 5. Ирландия, 6. Великобритания, 7. Сингапур, 8. Кения, 9. Мианмар, 10. Бахрейн

свали документа
29 октомври 2018
Какво ще се случи с гражданското общество в ЕС до 2030 г.

Гражданските организации трябва да отговорят адекватно на промените на съвременния свят и да прилагам иновативни решения за справяне с проблемите си. Това е един от основните изводи, който прави анализът „Еволюция на гражданското общество в ЕС до 2030.“

свали документа
20 септември 2018
Доклад от проучване: 88% от българите се осведомяват за новините онлайн, главно в социалните мрежи

Центърът за медии, информация и общество към Централноевропейския университет публикува на страницата си доклад за медийната среда в България и влиянието на технологиите и интернет върху нея. Докладът се издава в рамките на проекта Media Influence Matrix, който изследва променящият се пейзаж в областта на на управлението и политиката, финансирането и технологиите в обществената сфера с фокус върху медиите.

свали документа
08 юни 2018
Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

© European Union Agency for Fundamental Rights, 2017 Civil society organisations in the European Union play a crucial role in promoting fundamental rights, but it has become harder for them to do so – due to both legal and practical restrictions. This report looks at the different types and patterns of challenges faced by civil society organisations working on human rights in the EU.

свали документа
23 май 2018
Разширяването на ЕС и общественото мнение в България

Мнозинството български граждани биха подкрепили присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС, но не и това на Турция, ако подобен въпрос беше поставен на референдум през пролетта на тази година. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през месец април 2018 година, което включва въпрос за нагласите в България по отношение процеса на разширяване на Европейския съюз. Според изследването сред българските граждани с най-силна подкрепа за членство в ЕС би се ползвала Македония, която получава одобрението на близо 83% от изразилите мнение по въпроса, следвана от Сърбия с подкрепа от около 82%, а Черна гора би имала близо 76% подкрепа. Членството на Босна и Херцеговина би получило подкрепа от над 73%, на Косово - около 55%, а на Албания - 52.4%. Подкрепа за кандидатурата на Турция изразяват малко над 38% от изразилите мнение в запитването.

свали документа
24 април 2018
Докла „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете"

Докладът „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете" предоставя това как гражданите искат да виждат развитието на ЕС в бъдеще. В този доклад са представени резултатите от гражданските диалози и онлайн проучването/приложението, събрани до сега. Окончателният доклад ще бъде предоставен за разглеждане при формулиране на мнението на Европейския съвет на регионите относно бъдещето на Европа, което се очаква да бъде прието през октомври 2018 г.

свали документа
14 март 2018
Презентации от Информационната кампания по втората покана за проектни предложения по Програма за ТГС Интеррег-ИПП "България-Сърбия" 2014-2020

Презентациите от Информационната кампания по втората покана за проектни предложения са достъпни за изтегляне на български и сръбски езици.

свали документа
28 ноември 2017
Доклад за бъдещето на въглищната индустрия „Да хванем правилния влак"

Искаме да преведем световните тенденции на разбираем език, от които България не може да остане изолирана. Споделяме с Вас, че това ще бъде един много откровен текст, който първоначално беше замислен като обичайния експертен доклад, но емоциите от началото на 2017 г. ни принудиха да сменим подхода. Написахме доклада „Да хванем правилния влак", защото подробно искаме да ви запознаем с икономическия, социален и екологичен аспект на предстоящия преход. С него казваме ясно и категорично, че бъдещето не е на въглищата, но е добре в него да има място за хората, които работят в сектора. И макар че в работата си през последните години сме оставали пред немалко затворени врати и сме се сблъсквали с крайно негативно отношение, смятаме, че днес тенденциите са пределно ясни и потвърждават предупрежденията ни през годините.

свали документа
17 ноември 2017
10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ. Това сочи анализ на тенденциите в българската миграция, изготвен от Институт Отворено общество – София. Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни.

свали документа
12 октомври 2017
Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина"

С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България. Това сочи сравнителен анализ за нивото на медийна грамотност и за способността на държавите в Европа да се справят с феномена "пост-истина", изготвен от Институт Отворено общество – София.

свали документа
05 септември 2017
Световният дарителски индекс на КАФ‘ 2017: България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят

България е на 127-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

свали документа
27 юли 2017
Доклад за глобални тенденции

Повече от всякога хора са принудени да се преселят в следствие на война, насилие или преследване по света, става ясно от доклада на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, публикуван на 20 юни 2017 г.. Според новия Доклад за глобални тенденции, най-голямото годишно проучване на организацията по проблема с преселването, в края на 2016г. има повече от 65.6 милиона души принудително разселени по света – с 300 000 повече от предходната година. Това число представлява един огромен брой хора, нуждаещи се от защита.

свали документа
19 юли 2017
10 години в ЕС: Общественото мнение и членството на България в ЕС

Членството на България в ЕС първоначално се приема от обществото с доза реализъм (или скептицизъм); следва период на положителен опит и високи оценки и едва след това – период на нарастване на негативните нагласи. Това сочи сравнителният анализ на поредицата от социологически изследвания, проведени през последните 10 години от Институт "Отворено общество" – София. Данните, обобщени от директора на Програма "Европейски политики" в ИОО Марин Лесенски показват, че увеличаването на неодобрителните нагласи спрямо ЕС се обуславят до голяма степен от външни фактори (напр. икономическата криза, бежанската криза от 2015 г. или започналия дебат за излизане на Великобритания). Данните показват също така, че доверието към европейските и българските институции варира през годините, но като цяло доверието в европейските институции се запазва около три пъти по-високо, отколкото към българските. Тревожно нараства недоверие и към български, и към европейски институции през годините, което достига до една пета от запитаните.

свали документа
15 май 2017
Доклад "10 години България в ЕС - равносметката"

По повод 10-годишнината на българското членство в Европейския съюз, която отбелязваме тази година, Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент възложиха на Центъра за либерални стратегии да изготви доклад за ползите от членството и оставащите предизвикателства пред страната.

свали документа
10 май 2017
Европейски програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Брошура с обща информация за Европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020.

свали документа
16 февруари 2017
Доклад за гражданството на ЕС, 2017

Докладът разглежда темите: - популяризиране на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; - насърчаване и засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; - опростяване на ежедневието на гражданите на ЕС; - засилване на сигурността и популяризиране на равенството. Докладът е на български език.

свали документа
   1  2  3    »

Търсене на публикация