Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

Набиране на средства - Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

13 декември 2016
Как да пишем, за да грабнем вниманието, Наръчник за финансираните от ЕС проекти

Ръководството е разделено на три части: Общи предизвикателства за писане, Писане за медиите, Примери за добро и лошо писане, Практически съвети и др. На английски език. Издава - EU Neighbourhood Info Centre

свали документа

Търсене на публикация