Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

Образование

08 януари 2015
Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите

Анализът е изготвен по поръчка на ЦКОКУО и с финансовата подкрепа на Фондация „Заедно в час”

свали документа
06 ноември 2014
Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Настоящият доклад представя преглед на политиките в сферата на училищното образование, финансирани със средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.” Той идентифицира успешните инициативи, но в по-голяма степен се стреми да посочи затрудненията, да определи рисковете. Прави го с мисъл за предстоящия програмен период, когато Министерство на образованието и науката ще приеме нелеката отговорност да администрира „своята” секторна програма. Автори: Албена Стамболова, Георги Ганев, Николай Янев, Петя Кабакчиева, Юлиан Попов РискМонитор 2014

свали документа
31 януари 2013
Образователен подход: Умения за живот (развитие на личностни и социални умения в училище)

Материалът предлага обзор на съдържанието и анализ на методологията на образователните програми "Умения за живот" ( очаквания от реформите в образователната система и търсене на нови модели за утвърждаване на училището като естествено място за личностно и социално развитие). Автори: Мариана Минчева-Ризова и Илиян Ризов, София, 2002г.

свали документа
30 януари 2013
Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване. Публикувано от издателство Изток-Запад, София, 2006г.

свали документа
30 януари 2013
Intercultural competence - The key competence in the 21st century?

An article that aims to promote tolerance, integration and cultural dialogue and to ensure the capabilities of individual persons to deal with growing heterogeneity in the globalized world. The article is published by Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo.

свали документа
30 януари 2013
The Essential 55

Обучителен материал създаден от Рон Кларк.

свали документа
«    1  2   

Търсене на публикация