English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Образование

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България. Книгата е изготвена от Български хелзинкски комитет, с подкрепата на Институт „Отворено общество“, София, 2005 г.
свали документа

Актуализирана програма на Втория Психодрама Фестивал - Пловдив 2013

Представена е обновената програма на Втория Психодрама Фестивал - Пловдив 2013 в табличен вид.
свали документа

Актуализирана информация за Втория Психодрама Фестивал - Пловдив 2013

Представена е обновената информация за уъркшопите и водещите, включени във Втория Психодрама Фестивал - Пловдив 2013.
свали документа

THE SECOND EDITION OF PSYCHODRAMA FESTIVAL - Participants Registration form

...
свали документа

THE SECOND EDITION OF PSYCHODRAMA FESTIVAL - TIMETABLE

MAIN, EXPERIMENTAL, ADDITIONAL AND EVENING PROGRAMMES
свали документа

THE SECOND EDITION OF PSYCHODRAMA FESTIVAL - INVITATION

WE WOULD LIKE TO INVITE EVERYONE Professionals, working with people (psychotherapists, psychologists, psychiatrists, social workers, educators, students, etc.) People of the art (Fine arts, theatre, music, etc.) Professionals in educational practices, communications, management, business, etc.
свали документа

Прозрачни и достъпни администрации в "Европа 2020"

свали документа
1234