English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 1 (0,0377 секунди)
 
Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Предаването е реализирано в рамките на проект „Властта на гражданите", финансиран от Фонд Активни граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация „Четиридесет и две“ и НПО Портала. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от фондация Дарик, НПО портал и фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

Линк към страница