English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Околна среда

Плащания за екосистемни услуги

свали документа

Обществени нагласи към опазването на околната среда

Международната природозащитна организация WWF представи резултатите от национално проучване за нагласите към опазването на околната среда, проведено със съдействието на Алфа Рисърч. Изследването е проведено в края на 2013 г. и началото на 2014 г. чрез 1024 преки интервюта по домовете на интервюираните лица. Проучването се провежда за четвърти път от 2006-та насам.
свали документа

Наръчник за добри практики и полезни съвети: Как да ограничим въглеродните си емисии и да се справим с климатичните промени

В забързаното ежедневие рядко си даваме сметка доколко дори и най-простите действия, свързани с бита, оказват влияние върху околната среда: храната, която ядем, транспортът, с който се придвижваме до работа, стоките, които купуваме... Повечето от нас не знаят как съвсем малки промени в ежедневните ни навици биха имали огромно положително влия- ние за опазването на природата. В следващите страници “Коалиция за климата – България” ще ви даде няколко прости и практични съвета, които не само ще помогнат за намаляването на вредните емисии, които всеки от нас произвежда, но и ще имат благоприятно влияние върху семейния бюджет.
линк към страница

Граждански организации: Българите не знаят правата си по екологичните проблеми

Българските граждани масово не са осведомени за права като достъп до информация и участие при вземане на решения по екологични въпроси, а данните за ядрената енергетика са манипулирани. Такова мнение изразиха вчера енергийни експерти и представители на Института за зелена политика, австрийския институт за изследване на риска, Фондация за околна среда и земеделие и Национално движение "Екогласност" по време на кръгла маса, посветена на Орхуската конвенция. Международният документ регулира достъпа на обществеността до информация, участие при вземане на решения и правосъдие по въпроси, свързани със околната среда и здравето.
линк към страница

Нада Тошева: Брюксел може да ни накаже и за липсата на защита на зони от "Натура"

Миналата седмица Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради недостатъчно покритие на зоните от "Натура 2000", свързани с опазването на птиците. Брюксел даде 2 месеца срок на правителството, от екоминистерството обявиха, че няма да допуснат България да бъде санкционирана. Мярката е в резултат на жалба на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) след обявяването на обхвата на зоните. Тогава стана ясно, че наполовина са намалени териториите на "Русенски Лом", "Рила", "Пирин", "Централен Балкан", "Калиакра" и "Западни Родопи". Преди това по поръчка на екоминистерството БДЗП изготви оценка на орнитологично важните зони в България, които трябва да бъдат включени в "Натура". Оценката струваше 160 хил. лв., но не бе взета предвид, въпреки че бе потвърдена и от експертиза на БАН.
линк към страница

Environmental Volunteerism

United Nations Volunteers (UNV), английски, 2009.
линк към страница