English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Организационно развитие

Наръчник за читалища: Стратегически маркетинг

"Наръчникът "Стратегически маркетинг" е третото издание от поредицата „Наръчник за читалища", която Платформа АГОРА разработва и издава от 2010 г. Както и в предишните издания, така и сега в желанието си да подпомогнем пълноценното функциониране на читалищата като центрове за общностно развитие, поставяме акцента върху знания, практически модели и технологии, адаптирани спрямо техните специфики и потребности. Настоящият наръчник представя инструменти за подобряване на взаимодействието на читалището с външната среда и оптимизиране на процесите на стратегическо планиране. Целта ни е да допринесем за повишаването на ефективността в дейността на читалищата спрямо вложените усилия и ресурси и да засилим удовлетвореността на местните хора от услугите и продуктите, които читалището предлага." Емилия Лисичкова Председател, Платформа АГОРА
линк към страница

Strategic Planning Handbook

This handbook purpose is to assist the reader in the building and implementation of his strategic or long-range planning. Published in 2001
свали документа

Tools for Development

A handbook for those engaged in development activity. It draws together a range of techniques designed to help the reader to undertake development activities and interventions of any size and kind. Published by the International Bank for Reconstruction and Development, September, 2002.
свали документа

The Five Fundamentals of Dealing with Change

The article aims to provide the reader with а guidelines for successful coping with changes whether within the working place or in the personal life. Written by Joe Flower, 1996.
свали документа

Four strategies for community organizing

свали документа

A Review of Public Participation and Consultation Methods

Published by the McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis, 2001
свали документа

Public Participation Toolbox

Gives a variety of public participation techniques. Published by the International Association for Public Participation, 2000.
свали документа

Какво разбираме под общност

Презентация целяща запознаването на читателя с понятието за "общност" и неговите специфични характеристики.
свали документа

Програма "Живо наследство"

свали документа

Знания, успех, промяна - програма за развитие на НПО

свали документа