Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
18

Проблеми на жените, джендър въпроси

05 януари 2018
Истанбулска конвенция

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, 11.05.2011, Истанбул.

свали документа
02 януари 2018
Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка : Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

Наръчникът е разработен от една страна да подобри уменията на практикуващите специалисти, но от друга да им предостави полезни инструменти и методологии, които да бъдат внедрени в практиката. Центровете за борба с насилието, всъщност често страдат от финансови проблеми и ограничени времеви и човешки ресурси при провеждането на основните си дейности, затова наръчникът цели да осигури инструменти, които не представляват допълнителна тежест, а предоставят възможности за повишаване на ефективността на съществуващите практики. Наръчникът осигурява на професионалистите и практиците в центровете както теоретични знания, така и практически инструменти за подпомагане на личностното и икономическо овластяване на жените. Този наръчник е изготвен с финансовата подкрепа на Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския Съюз по проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity" / JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365. Наръчникът е предназначен за работа на социални работници и психолози, които работят с жени жертви на насилие, в т.ч насилие от интимния партньор за икономическото им овластяване. Сайт на проекта : www.wegoproject.eu Партньори за България: Фондация "Джендър проект в България", Фондация "Асоциация Анимус" и Български Център на жените в технологиите.

свали документа
13 декември 2017
Препоръки към заинтересованите страни" за справяне с проблема на икономическо овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор

Материалът е изготвен с финансовата подкрепа на Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейският съюз. Съдържанието на материалите е отговорност на партньорите по проекта и в никакъв случай не отразява възгледите на Европейската Комисия. В Проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity " / JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365 участват 15 НПО-та от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Щвеция и България ) - www.wegoproject.eu От българска страна партньори са : Фондация "Асоциация Анимус", Фондация "Джендър проект в България" и Български Център на жените в технологиите.

свали документа
12 декември 2017
Инфографика с профила на жените, настанени в кризисните центрове - участници в проекта от България, Италия, Гърция и Испания

Материалът е изготвен с финансовата подкрепа на Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейският съюз. Съдържанието на материалите е отговорност на партньорите по проекта и в никакъв случай не отразява възгледите на Европейската Комисия. В Проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity " / JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365 участват 15 НПО-та от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Щвеция и България ) - www.wegoproject.eu От българска страна партньори са : Фондация "Асоциация Анимус", Фондация "Джендър проект в България" и Български Център на жените в технологиите.

свали документа
02 февруари 2016
Жените в затвора

Специален доклад на Български хелзински комитет за ситуацията на лишените от свобда в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора.

свали документа
18 ноември 2015
Анализ на тема Равнопоставени ли са жените и мъжете в МВР?

Анализът е изготвен от Фондация "Общество и сигурност", по проект "Сигурни ли са жените, осигуряващи нашата сигурност?"

свали документа
12 март 2012
Най-дискриминирани в заплащането са жените между 35 и 44 г.

Средно 40 дни повече годишно трябва да работи една жена в България, за да получи същото заплащане като един мъж. Ако жената е между 35 и 44 години, тя трябва да работи средно 55 дни повече годишно, за да получи същите пари като мъж на същата възраст. Това са част от изводите на изследване на Български хелзинкски комитет за дискриминацията на жените на пазара на труда в България, фокусирано върху липсата на равно заплащане. Изследването се базира на данни от Националния статистически институт и Евростат (последните обработени данни са от 2010 г.). Разликата в заплащането между мъже и жени в България се увеличава в последните няколко години (13.6% през 2008 г., 15.3% през 2009 г., 15.7% през 2010 г.). По-голяма е разликата в заплащането на пълен работен ден - 16.1% в полза на мъжете. Дискриминацията се усеща най-силно при възрастовата група 35-44 г. - там жените получават средно с 21.8% по-малко от мъжете. Изненадващо, най-голямо е несъответствието в държавния сектор (където се включват държавното управление, но и всички държавни предприятия и др.) - в него жените взимат средно с 22.1% по-ниски заплати от мъжете. По последни данни пропастта в заплащането средно за Европейския съюз е 16.4%. Всяка година значително повече жени в България завършват висше образование - 6 от всеки 10 завършили университет са жени. Това обаче не се изразява в по-висока заетост или в изравняване на разликата в заплащането между мъже и жени. През 2010 г. 63% от мъжете са били заети на пазара на труда, срещу 56.4% от жените. В България 56% от икономическите дейности имат съществена разлика в заплащането от над 15%. Най-ощетени в заплащането са жените, работещи в секторите "Култура, спорт и развлечения" (те получават 34.6% по-малко от мъжете), "Здравеопазване и социални дейности" (32.7% по-малко) и "Финансово посредничество" (32.1% по-малко). Най-малката е разликата в заплащането в секторите "Държавно управление; задължително обществено осигуряване" (там жените получават с 3.3% по-ниско възнаграждение от мъжете) и "Професионални дейности и научни изследвания" (4.3% по-ниско възнаграждение). Някои от причините, които обуславят разликата в заплащането на жените и мъжете, са различните сектори и професии; както и тенденцията жените да работят по-малко часове или на непълно работно време и вследствие на това имат по-малък доход (тъй като често те носят тежестта на грижите за децата). В много случаи обаче жените просто не получават същото възнаграждение като мъжете, въпреки че извършват една и съща работа или полагат труд с еднаква стойност. Това е незаконно. Европейската Директива 2006/54/EO забранява дискриминацията на основата на пол по отношение на всички аспекти и условия, свързани със заплащането. Всеки, който чувства, че е обект на дискриминация в заплащането, може да се обърне към Комисията за защита от дискриминация. За повече информация по тази и други теми, свързани с правата на жените, посетете http://women.bghelsinki.org/. Това е специалният сайт на Български хелзинкски комитет, който цели да повиши информираността и обществената чувствителност по теми като половата дискриминация, домашното насилие, трафика, липсата на равно заплащане, правата на раждащата жена. Друга задача на сайта е да информира за възможностите за защита; да подкрепи, овласти и окуражи жените да се борят за своите основни човешки права. За контакти: Светла Баева, изследовател и специалист комуникации в БХК; 029434876, svetla.baeva@gmail.com

свали документа

Търсене на публикация