English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Публични политики

ПО-МАЛКО СВОБОДА, ПОВЕЧЕ КОНФЛИКТИ: БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН МОНИТОРИНГ 2011

свали документа

ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

свали документа

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ: КАРТА НА ПРОБЛЕМИТЕ (2011-2012)

свали документа

Доклад "Как да се избегне разхищаването на храни:стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС"

линк към страница

Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

автор: д.ю.н. Атанас Славов Проект „Инициатива за гражданско участие“ Сдружение „Знание“ – Ловеч; Български център за нестопанско право
свали документа

ОКОНЧАТЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ „ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА” ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2010 г. – МАЙ 2011 г.

Инзтитут "Отворено общество" предтставя национален доклад по проект "Гражданско наблюдение в полицията" за периода август 2010-май 2011 г.
свали документа

Пътеводител за гражданско участие в решаването на европейски въпроси

свали документа

ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

свали документа

How Civil Society Influences Policy: A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

свали документа

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВ ИНТЕГРИТЕТ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ПУБЛИЧНИ ФОНДОВЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Изданието е по проект „Интегритет и превенция на корупционните злоупотреби с публични фондове на ЕС в България (местно и регионално ниво на управление)”, съфинансиран от Европейската комисия (Европейска служба за борба с измамите – OLAF) в рамките на програма Hercule II.
свали документа

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПРИЗ НА «ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ» ЗА 2010 г. - 29 март 2011 г., Метрополитън Хотел София

«ПРОЗРАЧНИ И ДОСТЪПНИ АДМИНИСТРАЦИИ В ЕВРОПА 2020» и ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПРИЗ НА «ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ» ЗА 2010 г. 29 март 2011 г., Метрополитън Хотел София На 29 март 2011 г. «ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ» ще връчи за трети пореден път своята годишна награда за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Церемонията ще се проведе под мотото «Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020». Специален гост-лектор ще бъде арх. Белин Моллов, първият председател на комисията по оценка на кандидатурите в конкурса. Той ще постави акцента в развитието на конкурса в следващите години на фона на най-актуалните предизвикателства пред българските регионални и местни власти – актуализацията на стратегическите и планови документи до 2013 г. и стратегия «Европа 2020». Резултатите от Конкурс 2010 ще бъдат представени от Васко Райчев, председател на «Делойт България» и на оценителната комисия тази година. Статуетките ще бъдат предадени на новите носители на приза от миналогодишните победители: • Областна администрация Варна – в категория «Най-прозрачна областна администрация»; • Общинска администрация Добрич – в категория «Най-прозрачна общинска администрация»; • Областна администрация Смолян с практиката «Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в Област Смолян»; • Общинска администрация Козлодуй с практиката «Информационно издание „От и за Общината». Заповядайте да се запознаете с новите носители на приза и да осъществите ползотворни контакти с най-добрите администрации! 29 март 2011 г., 14.00 ч. Метрополитън Хотел София
линк към страница

Правила за обществени консултации

В рамките на инициатива на Форум „Гражданско участие”, експерти на БЦНП разработиха Правила за обществени консултации на проекти на нормативни и политически актове, приемани от изпълнителната власт. Правилата отразяват основните препоръки на Съвета на Европа за формите на гражданско участие в процеса на вземане на решения, както и добрите модели на консултиране с гражданския сектор в редица държави-членки на Европейския съюз.
свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2008 г.

Фондация "Програма Достъп до информация", 2009.
линк към страница

Как да получим достъп до информация. Наръчник.

Фондация "Програма Достъп до информация", 2009.
линк към страница