Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

Социални услуги

05 август 2020
Първи доклад на резултатите от обществено консултиране в рамките на поредица от дискусии, посветени на изработване на подзаконова нормативна регулация по Закона за социалните услуги

Общественото консултиране е организирано като поредица от обществени дискусии под названието „Социални петъци“. Инициативата е на група граждански организации, които вярваме, че гражданското участие е най-добрият начин да бъдат създавани социалните политики и решения. Социални петъци е инициатива, с която предлагаме всеки петък (август – септември 2020 г.) да обсъждаме важни въпроси за доброто и адекватно прилагане на закона за социалните услуги.

свали документа
12 май 2020
Социалните услуги в общността в условия на извънредно положение – резултати от проучване сред професионалисти

Институт по социални дейности и практики публикува доклад от проучване „СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ” проведено в периода 26 април – 6 май. В изследването се включиха представители на 119 човека от 113 социални услуги в цялата страна.

свали документа
11 май 2020
Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу КОВИД-19

Настоящият документ има за цел да осигури насоки за това как да се подкрепят работещите в социалната сфера и да им се дадат правомощия безопасно да обслужват децата, семействата и общностите по време на пандемията от Ковид-19. Тези насоки са предназначени за правителствени и неправителствени организации, работещите в социалния сектор и техните ръководители. > Материалът е подготвен от: The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNICEF, IFSW, Global Social Service Workforce Alliance. > Превод на български език – Фондация ЛУМОС

свали документа
   1  2  3  4  ... 5   »

Търсене на публикация