Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07

Социални услуги

28 април 2016
Измерване на качеството на социалните услуги в България и Исландия. Сравнителен анализ

Анализът на Фондация „Сийдър” има за цел да направи кратък преглед на съществуващите уредба и практики в сферата на измерването на качеството на социалните услуги в България и да ги сравни с модела в Исландия, който поставя акцент върху качеството на живот на клиента като съществен елемент от качеството на социалната услуга. Изведени са и конкретни препоръки за приспособяване на изведените добри практики към българските условия, така че да се постигне преход от медицинския към социалния модел на увреждането в областта на измерването на качеството на социалните услуги за деца и лица с увреждания в България.

свали документа
21 януари 2016
Да бъдеш отговор в свят без отговори

Документален филм на фондация "Мисия Спасение", създаден в рамките на проекта "Преход с изкуство и познание", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

свали документа
«    1  2  3  4  5    »

Търсене на публикация