English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Социални услуги

Бюлетин на БЧК - 04-10 юли 2016

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 27 юни - 3 юли 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 20-26 юни 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 8-12 юни 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 1-7 юни 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 25-31 май 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 18-24 май 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 11 -17 май 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 27 април -10 май 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 20-26 април 2016 г.

свали документа

Измерване на качеството на социалните услуги в България и Исландия. Сравнителен анализ

Анализът на Фондация „Сийдър” има за цел да направи кратък преглед на съществуващите уредба и практики в сферата на измерването на качеството на социалните услуги в България и да ги сравни с модела в Исландия, който поставя акцент върху качеството на живот на клиента като съществен елемент от качеството на социалната услуга. Изведени са и конкретни препоръки за приспособяване на изведените добри практики към българските условия, така че да се постигне преход от медицинския към социалния модел на увреждането в областта на измерването на качеството на социалните услуги за деца и лица с увреждания в България.
свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 13-19 април 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 6-12 април 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 30 март - 3 април 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Клуба на НСО Търговище, март 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст - 23 - 29 март 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 16-22 март 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 09- 15.03. 2016 г.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст, 24.02-08.03

свали документа

Бюлетин на Фондация Лале, март 2016 г.

свали документа