Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

Социални услуги

28 април 2016
Измерване на качеството на социалните услуги в България и Исландия. Сравнителен анализ

Анализът на Фондация „Сийдър” има за цел да направи кратък преглед на съществуващите уредба и практики в сферата на измерването на качеството на социалните услуги в България и да ги сравни с модела в Исландия, който поставя акцент върху качеството на живот на клиента като съществен елемент от качеството на социалната услуга. Изведени са и конкретни препоръки за приспособяване на изведените добри практики към българските условия, така че да се постигне преход от медицинския към социалния модел на увреждането в областта на измерването на качеството на социалните услуги за деца и лица с увреждания в България.

свали документа
«    1  2  3  4  5    »

Търсене на публикация