Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Справочници, въпроси и отговори

10 май 2017
Европейски програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Брошура с обща информация за Европейските програми за териториално сътрудничество 2014-2020.

свали документа
19 юни 2015
Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Този наръчник може да послужи на малки предприятия (МСП), неправителствени организации (НПО), млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

свали документа
10 февруари 2015
Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори, София, 2015

И през 2015 година Българският център за нестопанско право продължава традициите си в изпълнение на своята мисия да оказва правна подкрепа на неправителствения сектор. Форматът е познат на голяма част от НПО – анализ на данъчната рамка на дейността на организациите чрез практически въпроси и практични отговори, предоставени от експерти практици. Ето и кратко съдържание на разгледаната тематика: 1. Общи данъчни задължения на НПО, 2. Данъчно облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, 3. Данъчно третиране на даренията, 4. Данъчно третиране на НПО по реда на Закона за данък върху добавената стойност, 5. Облагане с местни данъци и такси, 6. Примерни образци на документи. На добър прочит!

свали документа
13 март 2014
Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, прието от Европейската комисия през 2002 г.: „Изграждане на рамка за консултации, която е последователна, но и достатъчно гъвкава и взема предвид специфичните изисквания на цялото многообразие от интереси, както и необходимостта от разработване на подходящи стратегии за консултации по всяко предложение за политика.” Целта е да се постигне ново качество на консултациите на всички управленски нива. Българските публични институции имат дългогодишен опит в консултирането, но в момента в цяла Европа се осъществяват значителни промени в съдържанието и прилагането на консултациите, тъй като консултирането обслужва нови цели и се провежда в отговор на нарастващите изисквания на все по-взискателното общество . Стандартите са одобрени от Съвета за административната реформа през октомври 2010 г.

свали документа
09 септември 2013
Училищното настоятелство - още един начин да бъдем полезни на децата си

В навечерието на новата учебна година просветният министър Анелия Клисарова даде идеята за въвеждането на мандатност за директорите на училищата. Според нея на всеки 4-5 години директорите следва да бъдат атестирани, а при оценяването им трябва да взимат участие и училищните настоятелства. Идеята звучи добре, въпросът е дали може да се реализира, при положение че не във всички училища има активно работещи настоятелства, а много родители дори и не подозират за съществуването на тези сдружения.

свали документа
20 април 2012
Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

автор: д.ю.н. Атанас Славов Проект „Инициатива за гражданско участие“ Сдружение „Знание“ – Ловеч; Български център за нестопанско право

свали документа
06 юли 2010
Адаптираната за деца книжка на Съвета на Европа "Деца и млади хора в грижа – Научете повече за правата си!” вече на български език

Деца и млади хора в грижа – Научете повече за правата си!” вече на български език Най-новата книжка за правата на децата и младежите в грижа вече е достъпна за своята българска аудитория. Тя е разработена съвместно от Съвета на Европа и SOS Детски селища Интернационал. Книжката е предназначена за деца и младежи в грижа и засега е достъпна само в електронен вариант. От нея деца и младежите могат да научат за своите права, когато някои друг се грижи за тях, различен от собствените им родители.

свали документа
04 февруари 2010
Programming volunteerism for development: A guidance note

United Nations Volunteers (UNV), английски , 2009

свали документа

Търсене на публикация