English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Справочници, въпроси и отговори

Места за помощ и подкрепа на пострадали от насилие в България

Кризисни центрове и консултативни кабинети, предлагащи помощ за пострадали от насилие в България. Списъкът е изготвен от Фондация П.У.Л.С Перник. > https://bit.ly/2HMOeZD
свали документа

Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу КОВИД-19

Настоящият документ има за цел да осигури насоки за това как да се подкрепят работещите в социалната сфера и да им се дадат правомощия безопасно да обслужват децата, семействата и общностите по време на пандемията от Ковид-19. Тези насоки са предназначени за правителствени и неправителствени организации, работещите в социалния сектор и техните ръководители. > Материалът е подготвен от: The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNICEF, IFSW, Global Social Service Workforce Alliance. > Превод на български език – Фондация ЛУМОС
свали документа

СЗО: Поглед към психичното здраве и психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19

Представяме ви тридесет практически послания и съвети на Световната здравна организация в подкрепа на психичното здраве и работа с психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19. Документът включва послания към: - населението, - здравните специалисти - ръководители екипи и мениджъри на здравни институции, предоставящите грижи за деца, - възрастните хора, - лицата със здравословни проблеми и техните помагащи, както и към хората в изолация.
свали документа

COVID-19 и насилието над жени. Какво може да направи здравната система

Документът е създаден от Световната здравна организация. Преведен е на български език от УНИЦЕФ България
свали документа

Асоциация Родители предлага десет дневна програма за оцеляване с ученици в карантина.

свали документа

Работна програма за 2020 г. на програма "Европа за гражданите"

свали документа

Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 - 2020 г., издание от 2019 г., на български и английски език

линк към страница

Дипляна и брошура за 2020 г. с културните маршрути на Съвета на Европа

линк към страница

Безплатни и платени онлайн курсове за социална промяна, организирани от социално предприятие „Акюмен" (на английски език)

https://www.plusacumen.org/courses
линк към страница

График на Комитетите за наблюдение за първата половина на 2019 г.

линк към страница

Брошура „Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот"

Брошурата има за цел да даде основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и да насочи потребителите към първите и основни стъпки в прилагането му в домашни условия. Изготвена е по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег ИПП България - Македония". Изданието е налично на български и английски език, 9 страници на всеки от двата езика, 2017 г.
линк към страница

Индикативен график с информационно-обучителни събития през 2019 г. на Национална служба за съвети в земеделието

свали документа

Индикативна програма за 2019 г. на Национален фонд „Култура"

линк към страница

Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - кампания 2018

линк към страница

Книжка „Рамсарските места в България"

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс.
линк към страница

Информационна кампания на НАП „Заплата в плик" относно проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната

линк към страница

На вниманието на организаторите на събития през 2019 г., по време на които се предлага храна и напитки на участниците - Календар за православния пост през 2019 г.

линк към страница

Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Иновации и конкурентоспособност"

свали документа

Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

свали документа

Децата в училище – 48 незададени въпросa

Неформалното обединение "Професионална общност за приобщаващо образование" отговаря на някои важни въпроси, свързани с децата в училище, които родителите рядко задават на представителите на училищната институция. Въпросите са подбрани от членовете на Общността, в която участват директори, учители, психолози, логопеди, училищни медиатори и университетски преподаватели.
свали документа