Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
21

Счетоводство и финанси за НПО - Анализи, изследвания, доклади, проучвания

19 април 2018
Декларация

Декларация, подписана от Председателя, че фондация "Поколения заедно" през отчетната 2017 година не е осъществявала дейност по смисъла на Закона на счетоводството, която е депозирана и входирана в ТД към НСИ с ID на отчета: 12779073.

свали документа

Търсене на публикация