Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Управление на НПО - Анализи, изследвания, доклади, проучвания

10 март 2014
Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2002)

Изграждането на българското гражданско общество през последните години е просто друга гледна точка към промените във всички области на политическия, обществения, икономическия и личния живот в България след 1989 г. Организациите от третия сектор извървяха заедно с цялото общество пътя на 12-годишните реформи. Този път, означаван често с понятието “преход”, още не е завършен, но вече подлежи на анализ с различни научни инструменти. Целта на изложението не е да анализира “прехода”, а само да помогне за анализа на съвременното състояние и перспективите за развитие на организациите от третия сектор.

свали документа
30 януари 2013
Bulgarian NGO sector in the context of development

A research that offers important findings about the situation of the Bulgarian NGO sector as well as recommendations and predictions about its future. Published in Sofia, 2003.

свали документа
30 януари 2013
Introduction to the LFA

Description of the Logical Framework Approach Written by Alan Walsh, Berlin, 2000.

свали документа

Търсене на публикация