Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

Управление на НПО - Обучителни материали, наръчници, учебни помагала, презентации

14 септември 2015
Най-актуалният наръчник за „Финансово управление на НПО"

Български център за нестопанско право (БЦНП) издаде наръчник „Финансово управление на НПО“. Това е най-актуалната публикация от този тип, чиято цел е да подпомага хората, управляващи неправителствени организации, да спазват основните принципи на доброто финансово управление. Информацията в наръчника е на достъпен език и е подредена в няколко раздела: Доброто финансово управление на НПО; Финансовата устойчивост; Приходите и разходите; Счетоводство за несчетоводители и Изисквания за разходването на публични (национални/европейски) средства. Ще намерите и идеи за това как организацията да е финансово независима.

свали документа
26 август 2013
A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО, който разглежда теоретичната функция на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията. Издаден от Европейския център за нестопанско право през 2004; автор Марилин Уат. Източникът е на английски.

свали документа
30 януари 2013
How To Organize Community Meetings

A short handout giving ideas on a successful ways of organizing community meetings.

свали документа
28 ноември 2012
Онлайн ресурси за управление на НПО

В този сайт ще намерите полезни съвети по теми като намиране на устойчиви решения за НПО, разработване на стратегически планове на НПО и други. Източник: http://www.fundsforngos.org/

свали документа
28 ноември 2012
Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice

Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice Catholic Institute for International Relations Великобритания, 2005 Подробно описание на основни практики за изрядната работа на едно НПО: организация на управителния съвет, стратегическо планиране, управление на финансите, работа с хора, офис-администрация, разработване на проекти, реклама и набиране на средства. Източник: http://www.capacity.org

свали документа
28 ноември 2012
Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs

Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs Автор: Alhoon Ebrahim Virginia Polytechnic Institute and State University, САЩ, 2003 Преглед на 5 механизма за упражняване на прозрачност в управлението на НПО. Източник: http://www.plataformademocratica.org/

свали документа
28 ноември 2012
NGOs regulating themselves: The NGO quality standards

NGOs regulating themselves: The NGO quality standards DENIVA, Уганда Практически указания за прилагане и оценка на стандарти за качество на работата на НПО, с цел да се подобри ефективността на работата на организацията. Автор: http://www.deniva.or.ug/

свали документа
28 ноември 2012
NGO Leadership Development: A Review of the Literature

NGO Leadership Development: A Review of the Literature Автор: John Hailey International NGO Training and Research Centre Ирландия, 2006 Материал, който предлага полезна информация за ръководството на НПО: най-често срещани проблеми и примерни решения за тях. Източник: http://www.dochas.ie/

свали документа
27 ноември 2012
Debating NGO Accountability

Debating NGO Accountability, Development Dossier Автор: Jem Bendell UN Non-Governmental Liaison Service, United Nations, New York and Geneva, 2006 Документ на Обединените Нации, който изследва досегашни практики и примери за прозрачност (или липса на такава) при работата на НПО и предлага нови регулационни механизми за по-ефективно изпълнение на функциите им. Източник: http://www.un-ngls.org/

свали документа
12 ноември 2012
How to Start an NGO

How to Start an NGO By Joanna Moshman World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO) е международна асоциация на неправителствените организации, работещи в областта на укрепване на мира. WANGO предоставя платформа, която помага на организациите да си сътрудничат и да споделят опит.

свали документа

Търсене на публикация