English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Управление на НПО

Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice

Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice Catholic Institute for International Relations Великобритания, 2005 Подробно описание на основни практики за изрядната работа на едно НПО: организация на управителния съвет, стратегическо планиране, управление на финансите, работа с хора, офис-администрация, разработване на проекти, реклама и набиране на средства. Източник: http://www.capacity.org
линк към страница

Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs

Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs Автор: Alhoon Ebrahim Virginia Polytechnic Institute and State University, САЩ, 2003 Преглед на 5 механизма за упражняване на прозрачност в управлението на НПО. Източник: http://www.plataformademocratica.org/
линк към страница

Онлайн ресурси за НПО (NonProfitExpert.Com)

Полезен източник с помощни материали за НПО на широк набор от теми като създаване и управление на НПО, счетоводство, организация на кампании, разработка на бизнес планове, набиране на средства, оценка на работата на организацията, кандидатстване по проекти, стратегическо планиране и други. Източник: http://www.nonprofitexpert.com
линк към страница

NGOs regulating themselves: The NGO quality standards

NGOs regulating themselves: The NGO quality standards DENIVA, Уганда Практически указания за прилагане и оценка на стандарти за качество на работата на НПО, с цел да се подобри ефективността на работата на организацията. Автор: http://www.deniva.or.ug/
линк към страница

NGO Leadership Development: A Review of the Literature

NGO Leadership Development: A Review of the Literature Автор: John Hailey International NGO Training and Research Centre Ирландия, 2006 Материал, който предлага полезна информация за ръководството на НПО: най-често срещани проблеми и примерни решения за тях. Източник: http://www.dochas.ie/
линк към страница

How to Mobilize Local Resources: A Guide for Non-governmental Organizations and Citizens' Initiatives

How to Mobilize Local Resources: A Guide for Non-governmental Organizations and Citizens' Initiatives; CroNGO - an NGO strengthening program funded by the United States Agency for International Development (USAID) and implemented by the Academy for Educational Development (AED), 2004. Кратка презентация, която изрежда някои от ползите и начините на употреба на местни ресурси (например: доброволческа работа, дарени материали и вещи, помещения и др.) от НПО в техните дейности, проекти и програми. Източник: http://civilnodrustvo.hr/
линк към страница

Debating NGO Accountability

Debating NGO Accountability, Development Dossier Автор: Jem Bendell UN Non-Governmental Liaison Service, United Nations, New York and Geneva, 2006 Документ на Обединените Нации, който изследва досегашни практики и примери за прозрачност (или липса на такава) при работата на НПО и предлага нови регулационни механизми за по-ефективно изпълнение на функциите им. Източник: http://www.un-ngls.org/
линк към страница

How to Start an NGO

How to Start an NGO By Joanna Moshman World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO) е международна асоциация на неправителствените организации, работещи в областта на укрепване на мира. WANGO предоставя платформа, която помага на организациите да си сътрудничат и да споделят опит.
линк към страница

Българският неправителствен сектор в контекста на развитие

свали документа