English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Икономическо развитие

Безплатна гореща телефонна линия на Национален център "Икономика на светло"

0800 123 58 - гореща телефонна линия за сигнали за сива икономика. Регионален център за консултации - гр.Бургас, ул.Одрин 3. Приемни дни - вторник, сряда и четвъртък от 14ч. до 16ч.
свали документа

ОТ 20.01.2011 г. в София ИНТЕНЗИВНИ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ-ОБУЧЕНИЯ:

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ-ОБУЧЕНИЯ СЕМИНАР 1 Техническо и финансово управление на проекти и как да планираме следващите си успешни кандидатствания Дата и място на провеждане: 20-21 януари 2011, София СЕМИНАР 2 Подготовка на проекти за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2011 г. Дата и място на провеждане: 25 януари 2011, София СЕМИНАР 3 Подготовка на проекти за кандидатстване по ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” през 2011 г. Дата и място на провеждане: 26 януари 2011, София СЕМИНАР 4 Как и за какво можем да кандидатстваме директно пред Брюксел? Дата и място на провеждане: 27 януари 2011, София СЕМИНАР 5 Пари за зелена енергия и енергийна ефективност – как да стигнем до тях?! Дата и място на провеждане: 28 януари 2011, София Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) София 1124 ул. “Николай В. Гогол”, Nо.14-A, ет.1, ап.2 тел./факс: (+359 2) 491 42 12 тел.: (+359 2) 491 42 13 е-mail: nasmb@abv.bg
свали документа

СТАНОВИЩЕ на експерти и неправителствени организации, обединили своята позиция относно проекта за Енергийна стратегия на Р България, ...

В началото на 2009 г., независими енергийни експерти и широк кръг от неправителствени организации (НПО) организираха национална конференция „Енергийна стратегия на Р България – анализи и препоръки“. Вече повече от една година те продължават да участват в различни инициативи, които имат отношение към новата Енергийна стратегия на страната. Въвличайки и нови участници, през последните месеци тези инициативи продължиха своето логично развитие. Ние приветстваме положителната промяна в работата на правителството на ПП „ГЕРБ” за включване на обществеността в процеса на финализиране на стратегията. Трябва да се отбележи и видимата промяна в посоката на развитие на енергийните политики, целящи в голяма степен покриване на европейските приоритети за реагиране на промените в климата, развитието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), повишаване на енергийната ефективност, диверсификацията на енергоносителите и др.
линк към страница