English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Обществено здраве, права на пациента

Категория: Наръчници

СЗО: Поглед към психичното здраве и психосоциалните аспекти на кризата по време на COVID-19

Наръчникът представя тридесет практически послания и съвети на Световната здравна организация в подкрепа на психичното здраве и работа с психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19. Документът включва послания към населението, здравните специалисти, ръководители екипи и мениджъри на здравни институции, предоставящите грижи за деца, възрастните хора, лицата със здравословни проблеми и техните помагащи, както и към хората в изолация.

The considerations presented in this document have been developed by the WHO Department of Mental Health and Substance Use as a series of messages that can be used in communications to support mental and psychosocial well-being in different target groups during the outbreak.

Година на издаване: 2020

Eзик: английски

Автор: World Health Organization

Издател: World Health Organization

Свали документа