English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Състоянието на достъпа до информация в България 2021

 

Тема: Законодателство; Публични политики

Категория: Анализи и доклади

Двадесет и вторият годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България съдържа следните теми: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Издател: Програма Достъп до Информация

Линк към страница

Публикувано от:

НПО Линкс