English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Резултати от мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

 

Тема: Законодателство и право; Застъпничество и лобиране

Категория: Добри практики; Резултати

Резултатите включват: 1) анализ на основните стратегически документи, нормативни актове, решения на Пленума на ВСС и добри практики, имащи отношение към гражданското участие в процесите на реформа на съдебна карта; 2) разработена методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху реформата на съдебна карта; 3) извършен граждански мониторинг на процеса на реформа на съдебната карта; и 4) направени препоръки относно процеса на реформа на съдебната карта.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Издател: Сдружение „Съюз за България“

Свали документа

Публикувано от:

Съюз за България