English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели

 

Тема: Деца, младежи, семейства; Образование

Категория: Добри практики

Публикацията представя добри практики от проект, свързан със създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление от I до XII клас.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Издател: Институт за информални иновации

Линк към страница