English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Окончателен доклад по Програма СЕО 2020-2022 на Фондация "Лъчезар Цоцорков"

 

Тема: Деца, младежи, семейства; Образование

Този доклад обобщава анализа и заключенията от процеса на изпълнение и резултатите от програма СЕО на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ в периода май 2020 – юни 2022 г.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Автор: д-р Николай Михайлов, д-р Антоанета Матеева, Яна Алексиева

Издател: Фондация "Лъчезар Цоцорков"

Свали документа