English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Демокрация и гражданско участие 2022 г.

 

Тема: Демокрация и гражданско общество; Законодателство и право; Защита на човешки права

Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021–2022 г.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Автор: Институт „Отворено общество – София“ в партньорство с Центъра за либерални стратегии

Издател: Институт „Отворено общество – София“

Свали документа