English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Разпознаване и насочване на жертви на домашно насилие

 

Тема: Проблеми на жените, джендър въпроси; Публични политики

Категория: Наръчници

Наръчникът е предназначен за обучение на специалисти в сферата на човешките ресурси към публичната администрация. Той предлага практически насоки как специалистите да разпознаят жена, претърпяла насилие, как да разговарят с нея, към коя институция да я насочат, как да ѝ помогнат да се интегрира обратно в живот без насилие и др. Публикацията предоставя както теоретична информация за домашното насилие и насилието, основано на пола, така и практически насоки за комуникация с потенциални жертви, реални ресурси за получаване на помощ и препоръки за успешна идентификация, насочване и оказване на подкрепа.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Автор: Дияна Видева, Ана Буриева, Илиана Балабанова, Илиана Бойчева

Издател: Център за изследване на демокрацията

Линк към страница