English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
The Great Energy and Climate Security Divide: Accelerated Green Transition vs. the Kremlin Playbook in Europe

 

Тема: Икономика, бизнес, предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Великият разлом: Енергийната и климатичната сигурност на Европа между зеления преход и Кремълския наръчник

Енергийната криза разкрива по категоричен начин, че ЕС се нуждае от по-надеждни инструменти за диагностика на рисковете пред енергийната и климатичната сигурност. Настоящият доклад представя Индекса на рисковете пред енергийната и климатичната сигурност, който сравнява уязвимостта на отделни държави – членки на ЕС и на Европа като цяло. На базата на Индекса са формулирани препоръки за политики за подобряване на европейската енергийна и климатична сигурност.

The spike in energy prices aggravated by the slow pace of energy transition in Europe and an over-reliance on Russian fossil fuel imports have clearly demonstrated the need for a new European Energy and Climate Security Strategy. The report presents the Energy and Climate Security Risk Index, a data-driven policy instrument. The index dissects the vulnerabilities of selected Member States and the EU as a whole and provides guidance on possible energy and climate security policy pathways.

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Martin Vladimirov, Kostantsa Rangelova, Anna Dimitrova

Издател: Център за изследване на демокрацията

Свали документа