English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
State Capture Assessment Diagnostics

 

Тема: Икономика, бизнес, предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Диагностична оценка на завладяването на държавата

Един от най-дискутираните обществени проблеми през последните години е явлението завладяване на държавата в смисъла му на незаконен монопол в управлението и икономиката на развитите и развиващите се демократични държави. Авторитарните модели на развитие в световен мащаб изглежда се множат и укрепват, подобни тенденции се завръщат и в Европа, особено сред държавите, придобили наскоро членство или кандидатки за членство . Това налага търсенето на инструменти за мониторинг и противодействие на завладяването на държавата. Настоящият доклад представя методологията „Диагностична оценка на завладяването на държавата“ и резултатите от пилотното ѝ приложение в няколко европейски страни.

State capture, as illegitimate monopoly in the governance and the economy of established or aspiring democracies, has been a matter of debate and inquiry for quite a while. But policies combating it are still in their infancy. The difficulties in EU enlargement and the rise of liberalism across Europe in the past decade have underscored this lack of state capture policies. What such policies need are proper measurement instruments for evaluating and pinpointing the risks. They should also take into consideration the potential for a foreign grip on the governance of a country. The State Capture Assessment Diagnostics (SCAD) model presented here is intended to meet these needs. It will allow policy design to advance to a new, more effective level.

Година на издаване: 2019

Автор: Dr. Alexander Stoyanov, Dr. Alexander Gerganov, Dr. Todor Yalamov

Издател: Център за изследване на демокрацията

Линк към страница