English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

 
Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

Тема: Законодателство и право; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Публични политики

Категория: Наръчници

Документът представя серия от конкретни правила за етичност, прозрачност, отчетност и гражданско участие.

Година на издаване: 2020

Eзик: Български

Автор: доц. д-р Атанас Славов, адв. Лора Георгиева - Матеева, адв. Деница Руканова - Калдамукова, старши консултант Арне Диш

Издател: Фондация „Антикорупционен фонд“

Линк към страница