English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Вход за граждани: Истории с отворен край. Сборник с практики за подобряване на гражданското участие в седем български общини

 
Вход за граждани: Истории с отворен край. Сборник с практики за подобряване на гражданското участие в седем български общини

Тема: Доброволчество; Други ресурси за управление и развитие на НПО; Развитие на местни общности

Категория: Добри практики

Сборникът представя седем истории, посветени на общите усилия на 10 граждански организации.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Ива Таралежкова, Георги Петров, Мила Станчева, Росинка Проданова

Линк към страница