English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

 
Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Тема: Деца, младежи, семейства; Защита на човешки права; Образование

Категория: Наръчници

Развиването на знания и компетентности сред учениците, свързани със зачитането на човешките права и свободи, е важен аспект от тяхното образование. Настоящата програма си поставя за цел да подкрепи развитието на социални умения сред учениците, които подкрепят толерантността и намаляват дискриминационните нагласи и прояви на предразсъдъци и език на омразата в българските училища.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Д-р Александър Кръстев, Калина Христова

Издател: Сдружение „Знание“ – Ловеч и Национална асоциация на ресурсните учители

Линк към страница