English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

 
Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Тема: Деца, младежи, семейства; Други ресурси за управление и развитие на НПО

Категория: Анализи и доклади

Проучването изследва отношението, предпочитанията, честотата и начините на ползване на подкасти и установява потенциала им като мотиватор за действие.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Екип на фондация „Четиридесет и две“

Издател: Фондация „Четиридесет и две“

Линк към страница