English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Анализ на степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка и обединението в енергийни общности

 
Анализ на степента на информираност и нагласите на жителите на Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Околна среда; Развитие на местни общности

Категория: Анализи и доклади

Изследването измерва степента на информираност на населението в общините Трявна, Дряново, Костинброд и Панагюрище относно Зелената сделка. Споделят се нагласите на жителите за използването на възобновяеми енергийни източници в домакинствата и обединяването им в енергийни общности.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Екип на АБГР

Издател: Асоциация на българските градове и региони (АБГР)

Линк към страница