English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения

 
НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Публични политики

Категория: Анализи и доклади

Документът разглежда проблемите в управлението на биоразнообразието и екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България в контекста на европейските усилия за опазване на природата.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Андрей Ковачев, Катерина Раковска, Петко Цветков, доц. Петър Шурулинков, проф. Росен Цонев, Чавдар Гусев, Симеон Арангелов

Издател: Фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация Биоразнообразие, СДП „Балкани“

Линк към страница