English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

 
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Тема: Деца, младежи, семейства; Дигитални технологии, интернет; Образование

Категория: Други обучителни материали

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Година на издаване: 2021

Eзик: Български

Автор: Д-р Деспина Василева

Издател: Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана и Полимона ООД

Линк към страница