English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доклад за социалното предприемачество през 2023 г. На фокус: устойчивост на социалните предприятия

 
Доклад за социалното предприемачество през 2023 г. На фокус: устойчивост на социалните предприятия

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество

Категория: Анализи и доклади

Социалните предприятия са разнообразни и пъстри, но всички се стремят да постигат по-голямо социално въздействие и да решават значими проблеми за цялото общество чрез устойчиви бизнес модели. Този доклад на Българския център за нестопанско право (БЦНП) дефинира актуалните предизвикателства, нужди и възможности пред социалните предприятия. Проучването е проведено в периода август–октомври 2023 г.

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Александра Мирчева, Надя Шабани

Издател: Български център за нестопанско право

Свали документа