English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Годишни отчети

ГФО_ОПР - Фондация "199" - 2021 г.


свали документа

Годишен доклад за дейността - 2018


линк към страница

Годишен финансов отчет на Фондация "199" за 2020 г.


свали документа

ГДД и ГФО 2020 на Фондация ФОРГРАУНД


свали документа

Доклад за дейността и финансов отчет 2020 - ПАЦЕП


свали документа

Доклад за дейността на Фондация ХАЛО за 2020 г.


свали документа

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч – Сдружение Лупупсно Болно Дете


свали документа

Баланс - Сдружение Лупусно Болно Дете


свали документа

Доклад Сдружение Лупупсно Болно Дете


свали документа

Отчет за дейността 2020 - Театрална компания МОМО


свали документа

ГФО 2020 - Театрална компания МОМО


свали документа

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч., Сдружение Вяра Диабет


свали документа

Годишен финансов отчет на Дружество за защита на животните - Шумен


свали документа

Декларация по чл.38, ал. 9, т.2 на читалище Баро дром


свали документа

Годищен отчет 2020, Болкан Уондърс


свали документа

Годишен финансов отчет на СНЦ "Академия УМ" за 2020 г.


свали документа

Годишен финансов отчет за 2020г. и доклад на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ


свали документа

Годишен отчет на бургаското Независимо женско дружество „Самосъзнание" за 2020 г.


свали документа

Декларация по чл.38,ал.9,т.2 Сдружение ЦРУЕП


свали документа

ГФО Сдружение Танцов Ансамбъл Средец 2019


свали документа
12345...29