English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Годишни отчети

ГФО на Дружество за защита на животните - Шумен


свали документа

ГФО на Дружество за защита на животните - Шумен


свали документа

Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет на Фондация ХАЛО 2019


свали документа

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността на ФОНДАЦИЯ „ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО” за 2019 г.


линк към страница

Декларация чл.38 ал.9 от ЗС на Инициатива за устойчиво развитие


свали документа

Годишен финансов отчет за 2019г на "Форум за устойчиво развитие Фокус"


свали документа

Годишен доклад за дейността на "Форум за устойчиво развитие Фокус" 2019


свали документа

Декларация 2018 на Сдружение "Естествени пътеки - България"


свали документа

Годишен финансов отчет за 2019 г. и доклад на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ


свали документа

Декларация по чл. 38, ал.9, т.2 от ЗСч на ИИТ за 2019 г.


свали документа

Декларация чл.38,ал.9, т.2 ЦРУЕП


свали документа

Декларация по чл.38 ал.9 т.2 на Автомобилен спортен клуб ПКВ РАЛИ ТИМ


свали документа

Декларация за неактивност Балкани


свали документа

ГФО 2018 Карате клуб "Ямадзава"


свали документа

Годишен отчет 2019 г. Сдружение "Бъдеще и просперитет"


свали документа

Годишен отчет на фондация "180 Градуса - лаборатория за иновативно изкуство" за 2018 г.


свали документа

ГФО на НЧ „Читалище.то" 2014


свали документа

Годишен доклад за дейността на НЧ „Читалище.то" 2014


свали документа

ГФО на сдружение "Открий България"


свали документа

Годишен отчет на сдружение ФКИБА за 2018 г.


свали документа
12345...29