English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Бюлетини

Есенен бюлетин на фондация "Партньори България"


свали документа

Информационен бюлетин на Фондация "Лале", януари 2011


свали документа

Програма Достъп до Информация издаде брой 8(80) на месечния си Информационен бюлетин

1.Осми Международен ден на правото да знам 2. Интервю: Валя Кръстева:ЗДОИ ще върне самочувствието ни на граждани 3. Фокус: Силистра: фарс с избора на омбудсман 4. От координаторската мрежа: Общински председател решавал кого и срещу какво да информира 5. От координаторската мрежа: Д-р Литов притисна Хисар, Карлово, Стамболийски и Асеновград 6. Приключения със заявления: Паркинг с римска баня 7. От съдебната зала 8. Стратегии: Онлайн прозрачността засилва доверието в управлението 9. Новини

линк към страница

ПОЛИТИКИ - Омбудсманът (издание на Институт "Отворено общество" - София)

България системно нарушава човешките права, както сочат данните от доклади и съдебни решения, но институцията, която би могла да промени това положение, не успява да посочи видим ефект от своята работа. бр. 6/10

линк към страница

БДФ - Дарителски бюлетин, брой 4

Четвърто издание на бюлетина на Българския дарителски форум на тема “Дарителство за деца в институции”, 26 май 2010

линк към страница

Бюлетин "Старт", май 2010

Бюлетин "Старт" на фондация С.Е.Г.А., брой 1 (38), май 2010

свали документа

Информационен бюлетин на Фондация "Лале", май 2010

Информационен бюлетин на Фондация "Лале", май 2010

свали документа

Бюлетин на фондация "За нашите деца"

Брой 1/2010 на бюлетина на фондация "За нашите децеа"

свали документа

Тримесечен бюлетин на Фондация "Партньори-България"

Основни акциенти в дейностите на Фондация "Партньори-България" от началото на годината.

свали документа
1...2829303132