English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Бюлетини

Бюлетин на Български червен кръст – 2 – 15 април 2018 г.


свали документа

НСИ: Население и демографски процеси през 2017 година


свали документа

Информационен бюлетин на ПДИ - Брой 3(171), 2018 г.

В новия брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ ще прочетете: новини от съдебната зала; интервю с Тодор Гроздев - координатор на 2017 година; международни новини; какви дискусии са водени във FOIAnet; как премина работната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ; приключение със заявление и за обучението на ПДИ за НПО по GDPR

линк към страница

Бюлетин на Български червен кръст – 26 март – 1 април 2018 г.


свали документа

Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

Това е второто издание на Индекса на медийната грамотност. През 2018 година Индексът оценява и класира 35 страни в Европа според техния потенциал да устоят на пост - истината и свързаните с този феномен негативни последствия. Индексът е изготвен от Инициативата за европейски политики (EuPI )на Институт Отворено общество – София.

свали документа

Бюлетин на Български червен кръст – 19- 25 март 2018 г.


свали документа

Бюлетин на Български червен кръст – 12 - 18 март 2018 г.


свали документа

Бюлетин на Български червен кръст – 5- 11 март 2018 г.


свали документа

Бюлетин на Български червен кръст – 29 февруари - 4 март 2018 г.


свали документа

Бюлетин на Фондация Лале, март 2018 г.


свали документа

Бюлетин на Фондация Лале, февруари 2018 г.


свали документа

Бюлетин на Български червен кръст – 29 януари - 4 февруари 2018 г.


свали документа

Брой 1(169) на информационния бюлетин на ПДИ

В първия за 2018 година брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ четете: 1. Приключение със заявления: Най-после: Министерският съвет с нов сайт 2. Новини от съдебната зала 3. 2017: 202 заявления по ЗДОИ в община Варна, мълчаливи откази няма 4. Завърши вторият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“ 5. Войната по пътищата: животни срещу хора 6. Кумаришкият площад: скука за много пари 7. Международни новини 8. От медиите: знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление

линк към страница

Бюлетин на Български червен кръст – 22-28 януари 2018 г.


свали документа

Индекс гражданско участие 2017


свали документа

Бюлетин на Център за приобщаващо образование - 17-30 януари 2018 г.


линк към страница

Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 8-15 януари 2018 г.


линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале, януари 2018 г.


свали документа

Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 1-8 януари 2018 г.


линк към страница

Брой 12(168) на Информационния бюлетин на ПДИ - обзорен за 2017

В обзорния за 2017 година борй на инфромационния бюлетин на ПДИ чете обзор на прваната помощ и съдебните дела; приключение със заявление; новини от съдебната зала; от медиите; какво се случи в България и по света през 2017 г.;

линк към страница
123456...32