Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Библиотека

17 ноември 2017
Нов
10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ. Това сочи анализ на тенденциите в българската миграция, изготвен от Институт Отворено общество – София. Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни.

свали документа
16 ноември 2017
Нов
Как да създадем Социално Предприятие – наръчник, издаден от "Чайна" - Варна

• Кога настъпва моментът, в който да започна планиране на социален бизнес, и какъв план ми е необходим в началото? • От какви хора имам нужда в екипа си, за да правя социален бизнес? • Социалните предприятия – повече бизнес или повече социален ефект? Отговорите на тези и други въпроси са събрани в наръчника “Как да създадем социално предприятие?“, който създадохме, за да споделим натрупания опит.

свали документа
01 ноември 2017
Нов
In memoriam

Сириус – Opus magnum на поета Александър Бандеров

свали документа
01 ноември 2017
Нов
In memoriam

Сириус – Opus magnum на поета Александър Бандеров

свали документа
01 ноември 2017
Нов
Наръчник за компостиране

свали документа
19 октомври 2017
Биоразнообразие, април 2016

Издава: Фондация „Капитал"

свали документа
12 октомври 2017
Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина"

С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България. Това сочи сравнителен анализ за нивото на медийна грамотност и за способността на държавите в Европа да се справят с феномена "пост-истина", изготвен от Институт Отворено общество – София.

свали документа
03 октомври 2017
Грамотни деца в дигиталната ера - компас за родители

Кратък наръчник за родители с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно.

свали документа
03 октомври 2017
7-th Psychodrama festival - Plovdiv / Information

7-th Psychodrama festival - Plovdiv / Information

свали документа
03 октомври 2017
7-th Psychodrama festival - Plovdiv / Invitation

7-th Psychodrama festival - Plovdiv / Invitation

свали документа
02 октомври 2017
Как да се представите по-успешно на конкурс за финансиране на НПО проекти

В началото на лятото НПО Порталът направи проучване на субективните фактори, от които зависи успешното представяне на една гражданска организация при кандидатстване в конкурси за финансиране на проекти. Разпространихме анкетата сред оценители на няколко грантови програми, които са администрирани от НПО. Отзоваха се 24 оценители, които отговориха на 10 отворени и затворени въпроса. Представяме ви резултатите от анкетата.

свали документа
29 септември 2017
7-th Psychodrama festival - Plovdiv / Presenter Registration form

7-th Psychodrama festival - Plovdiv / Presenter Registration form

свали документа
29 септември 2017
Седми психодрама фестивал, Пловдив - регистрация на водещи

Документът представлява регистрационен формуляр за водещи - актуализиран към 29.9.2017 г.

свали документа
12 септември 2017
Изследване "Онлайн поведението на децата в България"

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет.

свали документа
12 септември 2017
Проучване на ЦПО: 30% от шестокласниците у нас са в риск да загубят мотивация за учене и дори да отпаднат от училище

Основни акценти от изследването: 46% от децата смятат, че най-важните предмети (като математика, история, география, английски) са напълно безинтересни; Любимите предмети са физическо възпитание (76%), рисуване (57%) и музика (56%); 95% смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харесват учителите си; Не агресията е най-големият проблем на децата (едва 18%), а страхът от провал в ученето (56%). 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език.

свали документа
08 септември 2017
Седми психодрама фестивал, Пловдив - регистрация на водещи

Документът представлява регистрационен формуляр за водещи.

свали документа
05 септември 2017
Световният дарителски индекс на КАФ‘ 2017: България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят

България е на 127-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

свали документа
08 август 2017
Конвенция на ООН за правата на детето

свали документа
07 август 2017
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2015

свали документа
07 август 2017
Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

свали документа
   1  2  3  4  ... 30   »

Търсене на публикация