Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04

Библиотека

08 април 2020
Родителство в условията на COVID-19“. Част 2 от 6. Бъдете позитивни.

Трудно е да бъдем позитивно настроени, когато нашите деца или тийнейджъри ни изкарват извън нерви. Често им казваме „Не прави повече така!“. Но децата са много по-склонни да изпълняват това, което искаме от тях, когато им даваме конструктивни указания и много признание за всичко, което правят както трябва.

свали документа
08 април 2020
Родителство в условията на COVID-19“. Част 3 от 6. Осигурете структура.

Епидемията от COVID-19 промени коренно начина, по който работим, прекарваме времето си у дома и учим. Това създава трудности както за децата и тийнейджърите, така и за вас. Изработването на нова програма може да помогне.

свали документа
08 април 2020
Родителство в условията на COVID-19“. Част 4 от 6. Лошо поведение.

Всички деца понякога са непослушни. Това е нормално, когато децата са уморени, гладни, уплашени или се учат на самостоятелност. Те са в състояние да ни изкарат извън нерви, когато са затворени вкъщи.

свали документа
08 април 2020
Родителство в условията на COVID-19“. Част 5 от 6. Запазете спокойствие и контролирайте стреса.

Периодът е напрегнат. Грижете се за себе си, за да можете да се погрижите и за децата си.

свали документа
08 април 2020
Родителство в условията на COVID-19“. Част 6 от 6. Как да разговаряте за COVID-19?

Не се колебайте да разговаряте. Децата най-вероятно вече са чули нещо. Мълчанието и тайните не предпазват децата ни. Честността и откритостта правят това. Помислете какво те могат да разберат. Вие ги познавате най-добре.

свали документа
08 април 2020
COVID-19 и насилието над жени. Какво може да направи здравната система

Документът е създаден от Световната здравна организация. Преведен е на български език от УНИЦЕФ България

свали документа
06 април 2020
Насоки за служителите на Фондация "Карин дом” във връзка с онлайн услугите на организацията в периода на извънредно положение

свали документа
06 април 2020
Фондация "Светът на Мария": Как да разговаряме с близките си с интелектуални затруднения за COVID-19

свали документа
06 април 2020
Дистанционната програма на Дневен център „Светове“. Трудови дейности за хора с интелектуални затруднения

свали документа
06 април 2020
Дейности, изпълнявани от здравните медиатори за ограничаване заразяването с коронавирус, инфекция COVID-19

свали документа
06 април 2020
Асоциация Родители предлага десет дневна програма за оцеляване с ученици в карантина.

свали документа
01 април 2020
Защитно оборудване – насоки за служители от социални услуги

Превод от немски език със съкращения и адаптация Диляна Гюрова, „Либенау България"

свали документа
25 февруари 2020
Доклад на МТСП от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България"

Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, изпълнява проект „Заедно срещу насилието“, в резултат на който са изготвени встъпителен доклад, в областта на насилието; доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България" (с приложения); анализи в областта на домашното насилие и насилието основано на признак „пол” (1 и 2); методика за оценка на риска и методически ръководства за организация и управление на кризисни и консултативни центрове; и практически насоки, като инструмент за експерти в социалната сфера, работещи по случаи с насилие.

свали документа
12 февруари 2020
Индикативна програма за 2020 година на Национален фонд Култура

На 11.02.2020 г., на заседание на Управителния съвет на Национален фонд "Култура", се гласува Индикативна програма за 2020 година. В нея се съдържат параметрите и графикът, по който ще се проведат конкурсните програми през годината, заседанията на Управителния Съвет на НФК, както и описанието по сесии и модули за всеки планиран конкурс.

свали документа
12 февруари 2020
Приет е нов план на Съвета на Европа за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности 2020-2025 г.

Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел План за действие за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности 2020-2025 г. (Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025) Новият план засилва и надгражда напредъка, постигнат от Тематичния план за действие на Съвета на Европа за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности (2016-2019 г.), в борбата с предразсъдъците, дискриминацията и престъпленията срещу тях, с новаторски модели за решения на местно ниво и приобщаващи политики, се казва в прессъобщението от Съвета на Европа. Повече информация на https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/-/committee-of-ministers-adopts-new-action-plan-for-roma-and-traveller-inclusion .

свали документа
12 февруари 2020
Регионални профили 2019

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите. Изследването е на Института за пазарна икономика.

свали документа
29 януари 2020
10 успешни регионални проекта финансирани от Европейския съюз

Защо си струва да си член на клуба ЕС? Не толкова отдавна в интернет се появи и разпространи съобщение: „Представете си, че можете да станете член на клуб, в който срещу 300 евро годишна такса получавате: мир, икономически просперитет, гарантирани човешки права, свободно пътуване и работа навсякъде в рамките на клуба, свободно движение на стоки, слуги и капитали, подкрепа за изоставащите региони… Имаме страхотна новина за вас - Клубът съществува и се нарича Европейски съюз“. Трудно бихме могли да опишем по-добре и по-лаконично смисълът на ЕС. Защо тогава е този масов евроскептицизъм за бъдещето на съюза? Дали защото мнозина не са добре запознати с предимствата на клуба, докато други са склонни да ги приемат за даденост или просто забравят за тях? Ако при основаването на ЕС ключовата дума е била „мир”, то днес думата е „солидарност”. Сърцето на тази солидарност е политиката на ЕС за сближаване (наричана още Кохезионна или Регионална политика). Тя е насочена към подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Повече от 90% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво. В основата на това финансиране са Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС, които заедно формират повече от 70% от бюджета на ЕС и чрез различни фондове подпомагат заетостта, доходите, инвестициите, развитието на инфраструктурата, опазването на околната среда. С това издание правим опит с конкретни примери от българските региони да покажем как с подкрепата и на различни европейски фондове е възможно успехите да се случват тук и сега. Вярваме, че тестовете в него ще помогнат да не забравяме защо си струва да сме членове на клуба.

свали документа
15 януари 2020
Аналитичен доклад "Провеждане на проучване за фестивалите в общия контекст на развитието на туризъм в Дунавския регион" и Доклад "Проучване на развитието на круизен туризъм в Дунавския регион" (2019 г., на английски език)

Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация, вземаща предвид приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в участващите страни в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Специално внимание е обърнато на постигане целите на Плана за действие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

свали документа
18 декември 2019
Годишник на Евростат за регионите, издание за 2019 г. (PDF файл, 226 страници, наличен само на английски език)

„Статистическата информация е важен инструмент, за да се разбере и определи въздействието на политическите решения в дадена конкретна територия или регион. Годишникът дава подробна картина по отношение на широк обхват от статистически теми в регионите на страните членки на ЕС, както и в регионите на страните от ЕАСТ и в страните кандидатки за членство в ЕС. __ Всяка глава от изданието представя статистическа информация чрез карти, таблици, цифри и инфографики, придружени от описателен анализ, подчертаващ главните заключения. Представени са регионални индикатори по 12 теми: политики на ЕС за регионите и градовете; население; здравеопазване; образование и обучение; пазар на труда; икономика; структурна статистика за фирмите; изследвания и нововъведения; цифрова икономика и цифрово общество; туризъм; транспорт; земеделие. В допълнение, в това издание са включени и две специални глави: фокус върху европейските градове и фокус върху регионалните социоикономически развития след глобалната финансова и икономическа криза".

свали документа
11 декември 2019
Доклад "Околната среда в Европа - състояние и перспективи за 2020 г.", издание на Европейската агенция по околна среда

свали документа
«    1  2  3  4  5  ... 41   »

Търсене на публикация