English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Книги и документи

Книга „Моят герой си ти" – Как децата могат да се борят с КОВИД-19?

Книгата „Моят герой си ти“ е позитивна история, написана от и за децата по целия свят, засегнати от пандемията от COVID-19. Препоръчва се книгата да се чете на дете или малка група от деца от родител, полагащо грижи лице или учител, за да открият заедно всички герои днес! Книгата е изработена в рамките на проект на Референтната група по психическо здраве и психосоциална подкрепа в извънредни ситуации към Постоянния съвместен комитет на агенциите (IASC MHPSS RG). Проектът е осъществен със съдействието на над 1700 родители, полагащи грижи лица, учители и деца от 104 държави, както и на експерти от агенциите членки на IASC MHPSS RG.

свали документа

Закрила на децата по време на пандемията от КОВИД-19 , Деца в алтернативна грижа - Мерки за незабавна реакция

Материалът предлага специализирана информация, изготвена от екип на организациите: Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action и UNICEF. Документът е насочен към закрилата на деца и младежи в алтернативна грижа, извън семейната среда, като предлага начини за планиране на подкрепата, за осигуряване на безопасна среда и закрила за деца в различен риск – деца в алтернативна грижа, деца, които живеят на улицата, младежи, които са напуснали системата на грижа и онези, които живеят самостоятелно.

свали документа

„На 3 крачки разстояние - предложения за хората, които се грижат за деца и младежи с увреждания"

Материалът е изработен от Lumos, организация с мисията да работи за свят, в който всички деца имат възможност да растат и да се развиват в безопасна и грижовна семейна среда. Материалът предлага лесни за изпълнение игри и състезания за забавна карантина, в които има учене, безопасно общуване и интегриране на правилата за социална дистанция в съвместния живот – в семейството и в услугите за деца и младежи.

свали документа

Травмата от COVID - 19 - Разбиране и справяне с травмата от пандемията

Материалът е разработен от KonTerra Group, американска организация, с мисия да подкрепя устойчивостта на хората и организациите, да подкрепя лидери и екипи и да интегрира полезно знание и учене. В ситуацията на COVID-19, KonTerra Group популяризира разбирането си за „нормалността“ на травмата и свързаните с нея интензивни чувства и преживявания на несигурност, изключеност, страх за здравето и живота ни, страх за близките ни, за финансовата ни стабилност, които всеки човек изпитва, независимо от възрастта, житейския и професионалния си опит.

свали документа

Анекс към техническата бележка на Междуведомствената работна група относно ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД -19: ДЕЦА И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА - Ключови подходи на реакция.

Материалът е изготвен от мултидисциплинарен екип на организациите Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNICEF and Inter-agency Task Force. Предоставя полезни съвети за осигуряване на непрекъснатост на услугите за деца, с участието на всички заинтересовани страни - деца, младежи, семейства, правителства, граждански сектор, донори и други. Изведени са ключови подходи за реакция за ангажиране на деца, семейства, настойници и общности, вкл. и религиозни лидери, за работа с всички сектори и правителства и за ангажиране на дарители с позитивни послания. Предложени са много източници, които могат да бъдат използвани за превенция, интервенция, застъпничество и пряка работа със заинтересованите страни.

свали документа

ЗДРАВЕЙ! Аз съм ВИРУС, братовчед на грипа и настинката.

Материалът е подходящ за малки деца и изработен от Manuela Molina, WWW.MINDHEART.CO. Включва лесна за разбиране информация за вируса, за правилата за хигиена, описани със забавни елементи, внася сигурност, че възрастните се грижат за детето и че ще се справят с болестта.

свали документа

Ръководство за виртуален мониторинг на деца, техните семейства и услуги за резидентна грижа по време на пандемията COVID-19.

Ръководството е изработено от междуведомствена група (USAID, GHR Foundation, Changing the Way We Care, CSR Foundation, Lumos, Maestral, MacArthur Foundation) и е в подкрепа на специалистите, които работят с уязвими деца и семейства.Тяхна професионална отговорност е да бъдат информирани относно работата по случай и увеличаващия се риск за закрилата на децата по време на спешна ситуация. Предложен е конкретен примерен план за дистанционно наблюдение, с ясни цели и методи на комуникация, с оценка на актуалното състояние и потребностите от информация и подкрепа.

свали документа

Специализирана информация: Закрила на децата по време на пандемията от коронавирус

Информацията е изготвена от The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, и поставя фокус върху ефекта на пандемията върху децата, които са най-уязвимата група, поради зависимостта им от уменията за справяне и устойчивостта на семейството, малката общност и обществото в цялост. Описани са рисковете за децата и причините за тези рискове по отношение на психичното им здраве, рисковете от насилие и неглижиране, рисковете от социално изключване и отделяне от семействата им. Предложени са мерки в посока застъпничество към правителствата, сътрудничество между секторите и правителствата и осигуряване на минимални стандарти за закрила на детето и специфични програми по отношение на тяхното здраве, хигиена, хранене и образование на децата в условията на COVID – 19.

свали документа

Доклад засъстоянието на зрителното здраве в България - резюме

Сдружение Ретина България публикува резюме на доклада за състоянието на зрителното здраве в България. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

линк към страница

Живот с притеснение и тревожност в условията на глобална несигурност

Psychology Tools предоставят най-новото си ръководство с практически упражнения за справяне с притесненията и тревогите ни в тези несигурни времена – Живот с притеснение и тревожност в условията на глобална несигурност. Автори са клиничните психолози Dr Matthew Whalley, директор на Psychology Tools, и Dr Hardeep Kaur, клиничен консултант в Psychology Tools.

свали документа

Доклад за зрителното здраве в България

България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези, в държавите с висок доход, като потребностите сред необлагодетелстваните групи от населението надвишават многократно това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата и гарантиращ правата на засегнатите.

линк към страница

Фондация "Светът на Мария": Интернет ресурсни занимания за хора с интелектуални затруднения


свали документа

Научени уроци и добри практики от Република Чехия: COVID -19 (на английски едик)

Докладът на неправителствената организация European Values Center for Security Policy, с автор David Stulík, представя обща, моментна (за м. март 2020 г.) снимка на предприетите медицински, социални и икономически мерки и инициативи в борбата срещу пандемията COVID-19 с фокус върху (а) мерките и реакциите на държавата, представени във времева рамка, (б) реакциите и отговорите на гражданското общество, насочени към уязвими групи възрастни хора, хора на „първа линия” и др. и (в) добрите практики и неуспехите на държавните институции и правителство.

свали документа

СЗО: Поглед към психичното здраве и психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19

Представяме ви тридесет практически послания и съвети на Световната здравна организация в подкрепа на психичното здраве и работа с психосоциалните аспекти на кризата с COVID-19. Документът включва послания към: - населението, - здравните специалисти - ръководители екипи и мениджъри на здравни институции, предоставящите грижи за деца, - възрастните хора, - лицата със здравословни проблеми и техните помагащи, както и към хората в изолация.

свали документа

Изготвяне на индивидуална програма за занимания в домашни условия за човек с интелектуално затруднение в ситуация на изолация в дома си

Материалът е създаден от Фондация „Светът на Мария“ За контакти: Т: 0897 892 771 miryana@mariasworld.org

свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 1 от 6. Време за общуване.

Не можете да отидете на работа? Училищата са затворени? Тревожите се за парите? Нормално е да чувствате напрегнатост и неспособност да се справите. Принудителната ваканция е също така възможност да станем още по-близки с нашите деца и тийнейджъри.

свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 2 от 6. Бъдете позитивни.

Трудно е да бъдем позитивно настроени, когато нашите деца или тийнейджъри ни изкарват извън нерви. Често им казваме „Не прави повече така!“. Но децата са много по-склонни да изпълняват това, което искаме от тях, когато им даваме конструктивни указания и много признание за всичко, което правят както трябва.

свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 3 от 6. Осигурете структура.

Епидемията от COVID-19 промени коренно начина, по който работим, прекарваме времето си у дома и учим. Това създава трудности както за децата и тийнейджърите, така и за вас. Изработването на нова програма може да помогне.

свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 4 от 6. Лошо поведение.

Всички деца понякога са непослушни. Това е нормално, когато децата са уморени, гладни, уплашени или се учат на самостоятелност. Те са в състояние да ни изкарат извън нерви, когато са затворени вкъщи.

свали документа

Родителство в условията на COVID-19“. Част 5 от 6. Запазете спокойствие и контролирайте стреса.

Периодът е напрегнат. Грижете се за себе си, за да можете да се погрижите и за децата си.

свали документа
123456...44