English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Полезно за доброволчеството

Бюлетин на БЧК, 18.03.2014 - 24.03.2014

свали документа

Бюлетин на БЧК, 04.03.2015 - 10.03.2015

свали документа

Бюлетин на БЧК, 18.02.2015 - 24.02.2015

свали документа

Бюлетин на БЧК, 11.02.2015 - 17.02.2015

свали документа

Бюлетин на БЧК, 04.02.2015 - 10.02.2015

свали документа

Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България

Данните в доклада са моментна снимка на доброволческите нагласи, мотиви и прояви и предоставят богата палитра от мнения, казуси, фактори и корелации. Проучването се провежда в рамките на проект „Легитимност чрез видимост, знания и споделени ресурси“, финансиран от Фондация „Чарлз Стюарт Мотт"
свали документа

Наръчник и Европейски формат „Препоръка за доброволци - как се пише, за да повиши признанието на уменията им в света на бизнеса“

Много от уменията и практическия опит, натрупан по време на доброволчески дейности, могат да бъдат ползвани за подобряване на възможностите на доброволците да намерят трудова заетост или за развитие на заетите. Тези възможности се ползват много ограничено. За съжаление работата за граждански организации често е подценявана и уменията развити от хората като доброволци се смятат за нерелевантни в света на бизнеса. Затова е важно гражданските организации, които работят с доброволци, да разбират и говорят езика на бизнеса, за да могат да дадат квалифицирано писмо за препоръка на своите доброволци и по този начин им отворят нови пътища за намиране на трудова заетост или възможности за успешна кариер
свали документа

Национално проучване за нагалсите към доброволчеството

Това проучване е част от Националната кампания "Дарете час" 2013, реализирана в рамките на проект "Доброволчеството - ключов фактор за развитие на общностите" от Национален алианс за работа с доброволци (НАРД).
линк към страница

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Този анализ е изготвен в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“, изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ в партньорство с базираната в град Флоренция италианска неправителствена организация „Европейска академия във Флоренция“. Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност. Анализът е изготвен на базата на предварително посещение, извършено от екип на Фондация С.Е.Г.А. във Флоренция, Италия, през месец юни 2013 година; на разговори и консултации с експерти от италианския партньор „Европейска академия във Флоренция“; на редица програмни и оперативни документи от италиански местни власти и неправителствени организации; на консултации с целевата група на проекта в България.
свали документа

Наръчник на доброволчеството, предназначен за лидерите на асоциации

Наръчникът е издаден през 2012г. от Министерството на спорта, младежта, обучението и обществения живот на Република Франция. Основно са застъпени обучението на доброволци, техните отговорности и социална защита. Представен е и общ поглед на доброволчеството във Франция и Европа. Източникът е на френски език
свали документа

Сп. "Личностно развитие", юли 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Сп. "Личностно развитие", април 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Сп. "Личностно развитие", май 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Volunteerism Action Guide: Multiplying the Power of Service

This booklet seeks to help Volunteers inspire and support host country volunteerism by integrating elements of service learning into community development work and also shows how to motivate and support communities to make service a common experience.The publication was produced by Peace Corps Office of Overseas Programming and Training Support.
свали документа

Working with Volunteers and Managing Volunteer Programs in Health Care Settings

Working with Volunteers and Managing Volunteer Programs in Health Care Settings National Health and Medical Research Council Април 2003, Австралия Материал с полезна информация за работа с доброволци в сферата на здравеопазването - набиране, мотивация, законодателство. Източник: http://www.nhmrc.gov.au/
линк към страница

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers Автори: Lois Lindsay и Sarah King Evergreen, 2007, Канада. Справочник с полезни практики и съвети за доброволци, работещи с местната власт и по-конкретно - в сферата на околната среда. Източник: http://www.evergreen.ca/
линк към страница

Managing Volunteers: A Good Practice Guide

Managing Volunteers: A Good Practice Guide Citizens Information Board Ирландия, 2006 Полезна информация за набиране, обучение и управление на доброволци. Източник: http://www.citizensinformationboard.ie
линк към страница

Manual on the Measurement of Volunteer Work

Manual on the Measurement of Volunteer Work International Labour Organization, 2011 International Labour Office Geneva Този материал е богат източник на информация на теми като набиране на доброволци, работа с тях, както и оценка на представянето им. Източник: http://www.ilo.org/global
линк към страница

An NGO Training Guide for Peace Corps Volunteers

An NGO Training Guide for Peace Corps Volunteers; Peace Corps Information Collection and Exchange, Publication No. M0070, 2003 Наръчник на Корпус на мира за доброволци, който предоставя практическа информация на теми като мястото на НПО в гражданското общество, мотивация на доброволци, ръководство на НПО, работа в екип и др. Източник: http://www.peacecorps.gov/
линк към страница

VOLUNTEERING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITY

свали документа